Analytiikka tehostaa tilojen käytön optimointia

Turvajärjestelmien tai sensoreiden tuottaman datan ja kehittyneiden analysointimenetelmien yhdistäminen tuo uusia mahdollisuuksia tilasuunnitteluun. Analytiikan avulla voidaan esimerkiksi huomata jonkin tilan vähäinen käyttö tai hetkellinen tarve huoneen ilmanvaihdon tehostamiselle.

Esimerkiksi toimistotiloista kerättyä sensoridataa analysoimalla voidaan huomata muutoksia tilojen käyttötarpeissa: havaitaan, että jotkut tiloista ovat vähäisellä käytöllä, tai että tietyn kokoiset neuvotteluhuoneet ovat aina käytössä. Datan reaaliaikaisella seurannalla voidaan myös huomata, mikäli kukaan ei saavu ennalta varattuun huoneeseen, ja tällöin voidaan muistuttaa varaajaa tai vapauttaa varaus.
Sisäilmaa mittaavien antureiden dataa analysoimalla voidaan puolestaan havaita, onko esimerkiksi ilmanvaihdossa tai lämmityksessä säätötarvetta. Lisäksi poikkeavista lämpötilan tai kosteusprosentin muutoksista voidaan lähettää esimerkiksi kiinteistöhuollolle automaattisia tarkistuspyyntöjä.
Kun työolosuhteita ja tiloja optimoidaan, energiatehokkuus, viihtyvyys ja työhyvinvointi paranevat ja saavutetaan kustannussäästöjä.

Älykouluprojekti hyödyntää analytiikkaa

Viria on mukana Helsingin kaupungin älykouluhankkeessa, jossa Virian tytäryhtiöt Viria Security sekä Aureolis toteuttavat toimitila-analytiikan hankkeen. Projektissa 50 koululuokkaa varustetaan olosuhteita mittaavilla sensoreilla, joilla mitataan, kuinka paljon luokat ovat käytössä virka-aikana ja sen jälkeen.

Viria Security asentaa luokkahuoneisiin sensorit ja huolehtii niiden tuottaman datan liikkumisesta Virian turvaverkossa pilvipalveluun. Aureolis puolestaan vastaa datan käsittelystä ja tallennuksesta pilvipalvelussa sekä rakentaa asiakkaalle käyttöliittymän sensoridatan analyysiä varten.
”Tavoitteena on saada jatkuvaa tietoa käyttöasteista ja tarvittaessa myös muita tietoja, kuten lämpötila, valoisuus ja kosteus”, kertoo Aureoliksen uusien liiketoimintojen johtaja Jouko Muurinen.

Asennus onnistuu myös olemassa oleviin järjestelmiin

Sensorien asennus tilaan on helppoa. Ei ole väliä, onko kiinteistö uusi vai vanha tai mitä tekniikoita tai järjestelmiä tilassa on käytössä, sillä analytiikkaratkaisu pystytään tuomaan myös olemassa olevaan ympäristöön. Niin ikään huollosta ja ylläpidosta huolehditaan. Viria Security ja Aureolis tarjoavatkin IoT-kokonaisratkaisun alusta loppuun.

”Voimme lähteä liikkeelle aivan alusta, alkaen liiketoimintavaatimusten määrittelystä, sensorien asentamisesta sekä turvallisesta tiedon tallentamisesta aina tiedon visualisointiin ja analytiikkaan asti”, Muurinen kuvaa.

”Antureista saatua dataa voidaan myös yhdistää muiden lähteiden dataan, jolloin saadaan laajempi kokonaisnäkemys”, hän lisää. Käytännössä tämä tarkoittaa vaikkapa tilanvaraustietojen, langattoman verkon hotspotin tietojen ja avoimen säädatan yhdistämistä anturidatan kanssa.

Mistä yrityksen tulisi analytiikkaprojektissa lähteä liikkeelle?

”Kokonaisuuden kannalta olisi parasta lähteä liikkeelle miettimällä toiminnan kehittämiskohteita. Tavoitellaanko kustannussäästöjä vai liikevaihdon kasvua, tai onko tunnistettuja vaatimuksia vaikkapa julkisten tilojen tietojen avaamisessa kansalaisille?” Muurinen kysyy.
”Kun nämä perimmäiset kehittämisen tavoitteet on tunnistettu, ne voidaan laittaa tiekartalle ja suunnitellusti toteutukseen”, hän päättää.