mies tarjoilija kupu

Kevennetty ratkaisu tarjoilee IAMin hyötyjä keskisuurille toimijoille

Aiemmin julkaistussa blogissa (IAM ei ole vain yrityskentän jättiläisten oikeus) pureuduttiin siihen, miten IAM eli käyttöoikeus- ja pääsynhallintapalvelu mukautuu kevennettynä ratkaisuna myös pienemmille toimijoille. Samalla kumottiin monia ennakkoluuloja IAM-projekteista aina runsaasti aikaa, rahaa ja työpanosta nielevinä massiivisina hankkeina, joihin pienempien yritysten on hankala lähteä mukaan. Laajempi ja kattavampi toteutus vie luonnollisesti enemmän resursseja kuin kevennetty kattaus, mutta erityisesti noin 300–1500 henkilön organisaatioille kevyempi toteutus voi olla sujuvampi ja tarpeita vastaavampi lähestymistapa.

Isojen ja pienten eroista

Yhteistä sekä pienempien että isompien toimijoiden IAM-ratkaisuille on se, että ne tuovat tehokkuutta sekä teknistä että hallinnollista tietoturvaa ja auttavat riskienhallinnassa. IAM on vahvasti kytköksissä liiketoiminnan prosesseihin. Tästä syystä ratkaisut on aina hyvä mitoittaa tarpeista käsin.

IAM-projektia ei kannata ennakkoluulojen takia pelätä. Siinä missä isot jätit toteuttavat massiivisia ja järeitä IAM-projekteja, voidaan pienemmissä organisaatioissa tehdä kevyempiä ja ketterämpiä ratkaisuja, jotka ovat tarkoituksenmukaisia juuri kyseiselle toimijalle. Ytimessä on kuitenkin aina yhdistetty käyttäjähakemisto ja siihen liittyvä kertakirjautuminen, joka korvaa järjestelmäkohtaiset tunnukset. Kaksivaiheisen kertakirjautumisen jälkeen työntekijällä on pääsy kaikkiin tarvittaviin järjestelmiin. Tämä lisää sekä tietoturvaa että tehokkuutta.

Virian Käyttöoikeus- ja pääsynhallintapalvelu soveltuu erityisesti pienemmille organisaatiolle, joiden toiminta nojaa pilvipalveluihin. Palvelu perustuu tunnettuun Okta-teknologiaan ja on suunniteltu erityisesti nykypäivän IT-maailmaan tukemaan noin 300–1500 henkilöä työllistäviä organisaatioita. Kaikki on kuitenkin kiinni tarpeesta eli palvelua voidaan soveltaa isompiinkin organisaatioihin, jos laajemmat ratkaisut eivät ole tarkoituksenmukaisia.

Mitä jos IAM-projekti olisikin helppo?

Kevyemmässä toteutuksessa lähdetään liikkeelle esitietojen keräämisestä. Käytännössä tämä toteutuu ensin esitietolomakkeiden täyttämisellä, jonka jälkeen Virian asiantuntija haastattelee yrityksen tietohallintoa. Näin selvitetään IAMin nykytila ja prosessit sekä järjestelmien perustiedot. Samalla aletaan valmistella nykyisiä järjestelmiä ja niiden käyttöoikeus- ja pääsynhallintaa uuden palvelualustan käyttöönottoa varten ja lopulta toteutetaan palvelualustan asennus ja kytkökset organisaation järjestelmiin.

Ratkaisun laajuudesta riippuen toteutus voidaan saada käyttökuntoon jopa parissa viikossa. Tämän jälkeen pääkäyttäjät ja/tai organisaation muu henkilöstö koulutetaan ratkaisun käyttöön. IAM-projektissa kaulimeen siis tarttuvat IAM-konsultit kerättyään tarvittavat raaka-aineet yrityksen tietohallinnolta. Tämä on erityisen huojentava seikka pienempien organisaatioiden tietohallinnolle, joiden resurssit ovat usein erittäin tiiviisti kiinni monissa päivittäisissä työtehtävissä.

Virian Käyttöoikeus- ja pääsynhallintapalvelu on myös sopivalla tavalla yllätyksetön, koska siinä pystytään tarjoamaan kiinteä toimitus kiinteään hintaan. Ominaisuuksiltaan kevennetty ratkaisu ei ole yhtä kattava ja laaja-alainen kuin raskaampi IAM-toteutus, mikä näkyy sekä kustannuksissa että toimitusprojektin nopeudessa. Projektissa keskitytään vain oleellisimpiin liiketoimintasovelluksiin ja IAM-osa-alueisiin, joita ovat keskitetty käyttäjähakemisto, kertakirjautuminen ja vahva tunnistus. Jatkossa yrityksen tietohallinto voi laajentaa palvelualustaa organisaation sisällä kytkemällä siihen lisää järjestelmiä ja parantamalla palvelualustan ja järjestelmien välistä kommunikaatiota.

Haluatko lisätietoja?

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

"*" näyttää pakolliset kentät