Työpiste

Päätelaitesuojaus turvaa viime kädessä myös yritysten palvelimia ja verkkoja

Yksittäisten päätelaitteiden, kuten tietokoneiden ja puhelinten, tietoturva on monesti se ärsyttävä ”pakko”, johon pitäisi varata budjetissa vähän rahaakin. Edullisimmillaan virustorjunnan saa tietokoneelle palvelusta, ratkaisusta tai tarjouskampanjasta riippuen jopa hintaan 1–5 €/kk. Halvin ei useinkaan ole paras tai edes välttävä vaihtoehto. Tämä lainalaisuus soveltuu hyvin myös päätelaitteiden suojaamiseen.

Päätelaitteet ovat yrityksen kokonaistietoturvan näkökulmasta hyvin keskeisessä roolissa. Tietoturvahyökkäykset alkavat yleensä käyttäjien päätelaitteilta ja siirtyvät niistä yrityksen verkkoon ja palvelimille. On siksi erityisen tärkeää, että hyökkäys voidaan havaita ja pysäyttää jo päätelaitetasolla. Siinä vaiheessa tilanne on jo hyvin pitkällä, kun lokienhallinnasta löydetään merkkejä admin-tunnuksen poikkeavasta käyttäytymisestä palvelimella tai palomuurin lokeista nähdään verkkoliikennettä erikoisiin osoitteisiin.

Päätelaite on ovi yrityksen verkkoon ja palvelimille

Helposti ajatellaan, että virustorjunta estää haittaohjelman automaattisesti ja että ongelma koskettaa vain tiettyä yhtä konetta. Asia ei kuitenkaan ole välttämättä näin. Vaikka virustiedosto on poistettu, niin se saattaa tulla kohta uudelleen. Ovatko kaikki päätelaitteet varmasti saaneet viimeisimmät virustietokantapäivitykset, jos haittaohjelma tunnistetaan vain uusimmalla virustietokantapäivityksellä?

Kehittyneet tietoturvahyökkäykset kiertävät helposti perinteiset staattiset haittaohjelmasuojaukset. Haittaohjelmat myös muuttuvat koko ajan.

Päätelaitesuojaus on tärkeä kytkeä osaksi CSOC-palvelua, joka turvaa yrityksen tai organisaation päätelaitteiden suojauksen ympäri vuorokauden paikasta ja ajasta riippumatta. CSOC pystyy käsittelemään valtavia datamassoja automatiikan ja tekoälyn keinoin, ja jos poikkeama löytyy, siirtyy se analyytikoiden käsittelyyn. CSOC pystyy huomaamaan sellaisiakin hyökkäyksiä, joita ihminen ei muutoin havaitsisi. CSOC-palveluun kytketty päätelaitteiden suojauspalvelu on siten varsin onnistunut resepti päätelaitteisiin kohdistuvien tietoturvauhkien torjuntaan.

CSOC valvoo 24/7

Yritykselle ja organisaatiolle on hankalaa ja kallista järjestää itse tietoturvan valvonta jokaiselle kellonajalle ja päivälle 24/7. Tämä vaatisi vähintään viiden hengen tietoturva-asiantuntijoiden tiimin. Päätelaitesuojaus on mahdollista saada myös kustannustehokkaasti palveluna. Kumppaniksi kannattaa valita osaava tietoturvapalveluita tuottava toimija, jonka kanssa yritys tai organisaatio voi luoda järkevän ja kustannustehokkaan kokonaisuuden.
Päätelaitesuojaus CSOC-palvelulla höystettynä varmistaa, etteivät haittaohjelmat pääse leviämään päätelaitteissa. Virian tarjoamissa ratkaisuissa tietoturva-analyytikot reagoivat hälytyksiin nopeasti 24/7 ja pitävät huolen, että päätelaitteiden suojaukset on konfiguroitu oikein ja että ne ovat ajan tasalla. Hälytyksen yhteydessä päätelaite/päätelaitteet voidaan nopeasti ja turvallisesti eristää, tutkia sekä puhdistaa ja palauttaa käyttäjälle takaisin käyttöön ajasta ja paikasta riippumatta.

Virian Päätelaitesuojauspalvelulla ja CSOC-palvelulla yritys tai organisaatio voi taata käyttäjilleen turvallisen digitaalisen työympäristön ja mahdollistaa joustavan työnteon, ilman että se vaatii IT-organisaatiolta lisäponnistuksia.

IT-osasto voi keskittyä olennaiseen, eli huolehtimaan ja kehittämään yrityksen ja organisaation IT-palveluja, kun keskeinen huoli tietoturvasta on saatu poistettua.

Turvallinen digitaalinen ympäristö lisää myös sujuvuutta

Digitaalinen turva ei ole enää ajasta tai paikasta riippuvainen. Työtä tehdään ja tietoa käsitellään muulloinkin kuin kello 8–16 välillä. Tietokone liikkuu työpaikan ja kodin välillä eri verkoissa. Toisinaan käydään kahviloissa, hotelleissa, yhteistyökumppaneilla jne. Tietokoneen on toimittava näissä kaikissa paikoissa ja sen käyttö tulee olla turvallista.
Yrityksen tai organisaation tulee tarjota myös digitaalisesti riittävän turvalliset olosuhteet tehdä työtä. Parhaimmillaan toimiva ja turvallinen digitaalinen työympäristö luo myös viihtyisyyttä ja joustavuutta, mikä lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä. Monet arvostavat sitä, että voi itse vaikuttaa siihen, miten ja missä työskentelee.