Reaaliaikaisen paikkatiedon hyödyntäminen sujuvoittaa sairaala-arkea

Viria tuottaa turvallisuutta ja tehokkuutta myös sairaalaympäristöihin

Viria Security tarjoaa sairaalamaailmaan palveluita, jotka vastaavat sekä turvallisuuden että tuottavuuden vaateisiin. Myös reaaliaikaisen paikkatiedon hyödyntäminen on tärkeä sairaala-arkea helpottava tekijä.

”Paikannuksen avulla voidaan nopeasti reagoida niin hoito- kuin turvallisuuspuolen tarpeisiin. Tiedetään, missä ja millaista apua tarvitaan ja kuka siihen reagoi. Laitepaikannuksen avulla voidaan vaikkapa kätevästi nähdä, missä pyörätuolit ovat”, Viria Securityn hoivateknologiaan keskittyvän yksikön päällikkö Anna-Maija Väinämö kertoo.

Paikantava henkilöturva-, hoitajakutsu- ja laitepaikannusratkaisu on suomalaisen 9Solutions Oy:n ratkaisu, jonka Viria Security tuottaa palveluna huolehtien toimituksesta, ylläpidosta ja valvonnasta. Turvallisuuden ja tuottavuuden lisäksi ratkaisu parantaa myös potilaiden ja hoitohenkilöstön välistä kommunikaatiota.

”Järjestelmä itsessään mahdollistaa paljon, joten halutun toiminnan täsmällinen määrittely on tärkeää. Näin saadaan tarvittava apu oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan. Esimerkiksi tietty hälytys voi automatisoida kutsun tietyille henkilöille.”

Paikantava henkilöturva-, hoitajakutsu- ja laitepaikannusratkaisu on myös modulaarinen eli mukautuva. Järjestelmä voidaan toteuttaa kevyesti ja langattomasti, jolloin se on helposti siirreltävissä tarpeen mukaan.

”Mukautuva kokonaisuus vastaa vaihtuviin tarpeisiin joustavasti ja näin voidaan tehostaa tilojen käyttöä.”

Integraatiot tuovat merkittävää lisäarvoa

Uransa aikana Väinämölle ovat tulleet tutuksi sadat asiakkuudet sotepalveluiden tuottajissa, kuten monet sairaanhoitopiirit, kuntasektori, yksityiset palvelun tuottajat ja yhdistykset ympäri Suomea.

”Sairaalaympäristöä ajatellen keskeisiä palveluitamme ovat hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmät, laitepaikannusratkaisu, kamera- ja kulunvalvonta sekä niihin liittyvät muut lisäpalvelut kuten huoltopalvelu”, Väinämö kiteyttää.

Oleellista Viria Securityn tarjoamassa kokonaisuudessa ovat eri palveluiden integraatiot, joiden avulla järjestelmät keskustelevat keskenään.

”Yhtenä esimerkkinä tästä on liikkumisen vaivattomuus, kun kulunvalvonta ja oviautomatiikka on sulautettu keskenään. Ja kun palveluilla on sama tuottaja, mahdollisten ongelmien ratkominen on helpompaa. Yhteen palvelukeskukseen soittaminen riittää eikä tarvitse miettiä, mihin nyt pitäisi soittaa. Yhteen nivoutunut kokonaisuus vahvistaa toimintavarmuutta ja lisää myös kustannustehokkuutta”, Väinämö summaa.

Tiedonhallinnan näkökulmasta sairaalat ovat moniulotteisia kokonaisuuksia, joissa on paljon ihmisiä, teknisiä järjestelmiä ja laitteistoja. Haasteena on usein se, että tieto on pirstaloitunut eri kokonaisuuksiin.

”Integroitujen järjestelmien avulla voidaan tietoa jalostaa edelleen ja esimerkiksi tuottaa johdolle täsmällisempää tietoa laajojen kokonaisuuksien hahmottamiseen ja päätösten tueksi.”

Tutustu turvateknologian ratkaisuihimme.