Webinaari: Moderni SOC – mitä kannattaa mitata ja suojata?

Pilviajalle mukautuneen SOC:n merkitys kasvaa päivä päivältä liiketoiminnan mahdollistajana. Kun tiedetään yrityksen tärkeimmät omaisuudet, tiedetään myös mihin keskittyä suojaamisessa. Tässä webinaarissa tarkastelemme modernin SOC:in hyötyjä nimenomaan liikkeenjohdon ja yritysarkkitehtuurin näkökulmasta ja tutustumme työkaluihin, joilla saadaan kattava näkyvyys turvaamisen arvoiseen omaisuuteen.

90-luvulta periytynyt kehäturvallisuusajattelu (”perimeter security”) ohjasi tietoturvavalvomot, eli SOCit, kiinnittämään katseensa internet-porttiin eli palomuuriin. Moderni SOC pyrkii kuitenkin mahdollisimman kattavaan näkyvyyteen yrityksen tietoturvallisuudessa. Painopiste on siellä, missä tärkein tieto sijaitsee tai rahaliikenne pyörii. Asioiden havainnollistamisessa käytämme apuna Microsoft Sentinelin, Sentinel Onen sekä Vectra.ai:n tuomaa näkyvyyttä. Aihetta lähestytään käytännönläheisesti, demojen ja esimerkkien kautta.