Webinaari: Varmista kriittisen infran valvonta ja suojaaminen

Viimeaikaiset muutokset turvallisuustilanteessa ovat kasvattaneet kyberoperaatioiden riskiä kriittistä infrastruktuuria kohtaan ja asettaneet uusia paineita varmistaa kyvykkyys suojautua ja valvoa toimintaympäristöjä.

Digitalisaation lähentäessä tuotantoverkkoja IT-verkkoihin tuo se mukanaan myös omat haasteensa kriittisten toimintaympäristöjen turvallisuuden varmistamiseksi. Jatkuvuuden varmistaminen kriittisissä teollisuusympäristöissä on äärimmäisen tärkeää, eivätkä muutokset turvallisuustilanteessa tai kehityksessä saa vaarantaa tätä.

Tämän kertaisessa webinaarissamme pureudumme laaja-alaisesti kriittisen infrastruktuurin verkkojen suojaamiseen osittain myös demojen muodossa. Puhujina webinaarissa toimivat Mikko Ala-Jaakkola Fortinetiltä sekä Loihde Trustilta palvelunomistaja Pasi Heikkinen sekä konsultointitiimin vetäjä Mikko Koskinen.