Asiakkaiden IAM - CIAM

Asiakasidentiteetinhallinnan ratkaisu on keskeinen elementti digitalisaatiossa, sähköisten palveluiden tarjoamisessa sekä monikanavamarkkinoinnissa. Asiakkaiden IAM tuo perinteisten tehokkuus- ja tietoturvahyötyjen lisäksi suoria liiketoimintahyötyjä ja toimii parhaimmillaan kilpailuetuna.

Sujuvalla asiakasidentiteetinhallinnan ratkaisulla houkutellaan uusia käyttäjiä rekisteröitymään ja mahdollistetaan nykyaikainen some-kokemusta vastaava käyttäjäkokemus. Tämä kääntyy nopeasti kilpailueduksi. Tuntemalla asiakas on mahdollista kohdentaa ja personoida palveluja huomattavasti tehokkaammin. Suostumuksenhallinta sekä muut vaadittavat tietosuojapalvelut asiakkaan omien tietojen osalta on myös luontevaa tarjota samassa itsepalveluliittymässä. Mikäli palvelun sisältöä pitää rajata käyttäjäkohtaisesti, vaaditaan selkeä tapa tunnistaa asiakas ja tarjota hänelle tunnistuksen perusteella palvelussa oikeaa sisältöä. Monissa palveluissa voi olla myös tarve vahvaan tunnistamiseen.