Haavoittuvuuksien tunnistuspalvelu

Tunnista ja hallitse IT-ympäristösi haavoittuvuudet helpommin

Millä tasolla tiedostat IT-ympäristönne haavoittuvuudet?

Olennainen osa organisaation tietoturvan ylläpitoa on IT-ympäristön teknisten tietoturva-aukkojen paikkaaminen riskien minimoimiseksi. Tämä tarkoittaa, että IT:n on mm. pidettävä ohjelmistojen päivitykset kunnossa, tunnistettava konfiguraatiovirheitä ja -puutteita sekä tiedostettava hallitsemattomat järjestelmät (Shadow IT) ja avoimet portit. Ongelmaksi tämä muodostuu, kun järjestelmien ja ohjelmistojen määrät kasvavat ja ympäristöt monimutkaistuvat. Lisäksi IT-ympäristöt ovat jatkuvassa muutoksessa ja uusia haavoittuvuuksia löydetään tasaiseen tahtiin. Kuva ympäristön haavoittuvuustilanteesta hämärtyy nopeasti, ongelmien tunnistaminen ja priorisointi vaikeutuvat eivätkä resurssit tunnu enää riittävän – IT-ympäristön hallinnasta tulee turhauttavaa.

Lue lisää aiheesta!

Haavoittuvuustestaus on tietoturvan työkalupakin välttämättömyys

Haavoittuvuustestausta voisi verrata monipuoliseen ja kätevään perustyökaluun, joka on työkalupakista hyvä löytyä. Elämme maailmassa, jossa vain muutos on pysyvää. Haavoittuvuuksia on ja tulee olemaan aina niin verkon laitteissa kuin erilaisissa palveluissakin. Käytettävien järjestelmien ja ohjelmistojen määrät ovat kasvaneet, ja sitä kautta IT-ympäristöt ovat mutkistuneet. Haavoittuvuustestaus tarjoaakin oleellisen ja tärkeän lisän tilannekuvan hahmottamiseen.

Haavoittuvuuksien etsintä on tietoturvan next level

Yrityksillä on oikeastaan kaksi päävaihtoehtoa suhtautua oman organisaationsa toistaiseksi tuntemattomiin tietoturvauhkiin. Ne voivat joko reaktiivisesti odotella, että niitä hyväksikäytetään ja pyrkiä torjumaan hyökkäyksiä tai aktiivisesti etsiä ja korjata ongelmat jo ennen kuin muut löytävät ja hyödyntävät niitä. Kumpi kuulostaa paremmalta?

Neljä askelta helpompaan haavoittuvuuksien hallintaan

 

Ota tilanne haltuun ja helpota päivittäistä työtäsi kilpajuoksussa aikaa ja haavoittuvuuksia vastaan.

  1. Jätä alle yhteystietosi, niin sovitaan tapaaminen, jossa käydään läpi miten voimme helpottaa työtäsi.
  2. Selvitä organisaationne haavoittuvuustilanne palvelumme avulla.
  3. Korjaa priorisoidusti mahdolliset tietoturva-aukot ohjeidemme avulla.
  4. Hallitse haavoittuvuuksia tilaamalla palvelu jatkuvana, jolloin saat raportit sovituin aikavälein esim. kvartaaleittain.