Digitaalinen identiteetinhallinta

Identiteetinhallinta (Identity Management, IdM) hallinnoi käyttäjien sähköistä identiteettiä ja mahdollistaa pääsyn oikeisiin tietoihin ja järjestelmiin sovituilla perusteilla. Näin varmistetaan prosessien noudattaminen, koska IdM-järjestelmää ei voi ohittaa.

Identiteetinhallinta ylläpitää tietoa organisaation käyttäjistä koko käyttäjäelinkaaren ajan ja huolehtii käyttövaltuuksien antamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta, eli provisioinnista tarvittaviin kohdejärjestelmiin. Kun digitaalisen identiteetin elinkaari organisaatiossa alkaa, on tärkeää, että sille annetaan kaikki tarvittavat käyttövaltuudet ja -oikeudet nopeasti ja tehokkaasti. Vähintään yhtä tärkeää on varmistaa tietoturva poistamalla käyttövaltuudet henkilön lähtiessä organisaatiosta tai roolin vaihtuessa.

Hyvät prosessit – parempi IdM

Identiteetinhallinnassa on kysymys prosesseista, ja asiana IdM linkittyy yrityksen moniin toimintoihin. Tietojärjestelmään pohjautuva ratkaisu on vain osa identiteetinhallintaa ja vaikka tärkeä osa onkin, se on hyödytön mikäli haluttuja prosesseja ja käytäntöjä ei ole määritelty kunnolla. IdM-hankkeisiin liittyy paljon kysymyksiä, riippuvuuksia ja sidosryhmiä. Hyödynnä asiantuntemustamme: osaamme kysyä oikeat kysymykset ja huomioida kaiken oleellisen – sekä varoittamaan IdM-hankkeiden sudenkuopista.