Identiteettitiedon hallinnointi – Identity Governance

Näkyvyyden, vaatimustenmukaisuuden  ja raportoinnin kannalta on tärkeää, että voimassa olevat käyttöoikeudet ja käyttäjätunnukset järjestelmissä pystytään näkemään helposti ja vaivattomasti. Hyvänä käytäntönä on tarkastella käyttövaltuuksia säännöllisesti. Tähän hallinnointiin on olemassa helpottavia työkaluja, jotka auttavat tavallisia käyttäjiä, esimerkiksi henkilöiden esimiehiä, tekemään käyttövaltuustarkastuksia. Identiteettitiedon säännöllinen hallinnointi intuitiivisten hallintakäyttöliittymien sekä kattavien raporttien avulla on tärkeää kaikille organisaatiolle – eritoten tarkasti säännellyillä toimialoilla.

IGA-ratkaisu pystyy tuottamaan edellä mainitut hyödyt. Lisäksi organisaatioissa pystytään helposti vastaamaan kysymykseen ”kenellä on pääsy mihin”. IGA-ratkaisu on ennenkaikkea työväline prosessien ja politiikkojen hallinnointiin sekä näkyvyyteen. IGA-ratkaisu voidaan toteuttaa pelkästään hallinnollisena kerroksena, mutta myös niin että se pitää sisällä automaatio-/provisiointi-kyvykyyden joilloin siihen yhdistyy identiteetin elinkaaren hallinta ja käyttäjätilien hallinnointi kohdejärjestelmissä.