Ehkäise tehokkaasti turvallisuusriskejä

Tallentava kameravalvonta on kellonajasta ja olosuhteista riippumaton tapa ehkäistä henkilöihin ja omaisuuteen kohdistuvia turvallisuusriskejä. Kameravalvonta sekä ehkäisee ennakolta vahinkoja että auttaa tapahtumien jälkiselvittelyssä. Lisäksi sen avulla voidaan valvoa esimerkiksi teollisuuden prosesseja.

Analytiikalla etuja toimintaan

Demo analytiikan mahdollisuuksia

Ihmismäärien laskennassa on koittanut uusi aikakausi kamera- ja videoanalytiikan kehittyessä. Enää ei tarvitse tehdä erillisiä investointeja laskuriteknologioihin, vaan eri puolille sijoitettujen esim. valvontakameroiden avulla saadaan luotua edistyksellistä analytiikkaa ihmisvirroista. Tai miksi ei muustakin.

Lue lisää kameravalvonnasta