Kriittisten teollisuusympäristöjen valvonta

Näkyvyyttä ja varmuutta toimintaan

Haastavat ja alttiit IT-ympäristöt

Kriittisten ympäristöjen valvonta on ensisijaisen tärkeää, sillä kriittisyytensä vuoksi ne ovat houkuttelevia kohteita mm. kohdistetuille hyökkäyksille. Kriittisten ympäristöjen valvonnassa on kuitenkin monia haasteita. Usein näkyvyys ympäristöön on heikko, ne voivat olla täysin eristettyjä, eikä toimintaa saa vaarantaa. Esimerkiksi kriittisiä teollisuusympäristöjä ei välttämättä ole suunniteltu tietoturva edellä ja ne saattavat sisältää vanhoja niin kutsuttuja legacy-laitteita, joiden päivittäminen voi olla mahdotonta. Korkean turvallisuuden tietoverkoissa eristäminen on tärkeä tietoturvakontrolli ja sen pitävyyttä on myös valvottava.