Pilvipalvelun tietoturvakatselmointi

Pilvipalvelujen tuomat hyödyt tuovat myös vastuuta, ja osa tästä vastuusta on sinulla, pilvipalveluiden käyttäjällä. Pilvipalveluiden tietoturvakatselmointi auttaa sinua hahmottamaan nykyisten pilvipalveluidenne tietoturvallisuuden tilan, sekä mahdollistaa sen systemaattisen kehittämisen.

Pilvipalveluiden tietoturvallisuus ei ole itsestäänselvyys

Pilvipalvelut eivät sinällään ole uusi asia yritysmaailmassa, mutta niiden räjähdysmäisen kasvun vuoksi on hyvä välillä pysähtyä miettimään niiden tuomia mahdollisia riskejä ja miten ne voidaan minimoida. Moni tuudittautuu hieman virheellisesti siihen, että pilvipalveluntarjoaja olisi vastuussa tietoturvan ja -suojan huolehtimisesta – vastuu on kuitenkin kummallakin. On hyvä myös muistaa, että pilvipalvelut pohjautuvat lopulta aivan samaan tekniikkaan kuin muutkin ratkaisut, ja uhat ovat täten pääasiassa samoja.