Autamme selvittämään organisaationne kehityskohteet

Toimivan turvallisuuskokonaisuuden tavoitteena on varmistaa organisaation häiriötön toiminta ja jatkuvuus kaikissa olosuhteissa. Tämän vuoksi turvallisuuden huolellinen toteutus ja ajantasainen seuranta ovat välttämättömiä. Autamme selvittämään, mitkä ovat organisaationne turvallisuuskokonaisuuden kehityskohteet.

Turvallisuusarvioinnin tasot

Hallinnollinen turvallisuus

Hallinnollinen turvallisuus on laadukkaan turvallisuustyön lähtökohta. Oikealla turvallisuusjohtamisella varmistetaan, että organisaation resurssit, toiminnot ja prosessit ovat turvallisuuden kannalta kunnossa. Tietojen merkitys organisaation toiminnalle arvioidaan ja toimintaa uhkaavat riskit tunnistetaan sekä niiden varalle laaditaan jatkuvuussuunnitelmat.

Kyberturvallisuus

Teknisen tietoturvallisuuden tavoitteena on hallita kaikissa olosuhteissa toimivia tietoverkkoja ja -järjestelmiä, jotka suojaavat salassa pidettäviä tietoja. Järjestelmien ajanmukaisuudesta ja kyberhyökkäysten torjuntakyvystä pidetään huolta säännöllisillä päivityksillä ja jatkuvalla valvonnalla. Riskejä varten on laadittu jatkuvuussuunnitelmat ja toipumista erilaisista uhkatekijöistä harjoitellaan säännöllisesti.

Henkilöstöturvallisuus

Henkilöstöturvallisuuden tehtävänä on rekrytoida oikeita ihmisiä, selvittää tarvittaessa työntekijöiden tausta ja antaa heille tarpeelliset oikeudet organisaation tietoihin. Henkilöstöturvallisuus kattaa työsuhteen koko elinkaaren ja sisältää laajimmillaan myös työntekijöiden henkilökohtaisen turvallisuuden.

Toimitilaturvallisuus

Tarkoituksena on varmistaa, että toimitilat ovat rakenteellisesti oikein toteutettuja uhkatilanteiden varalta. Lisäksi varmistetaan, että eri alueiden turvallisuusvaatimukset on arvioitu, turvallisuus on järjestetty asianmukaisella tavalla ja tiloihin pääsevät vain siihen oikeutetut henkilöt. Varmistetaan myös, että toimitilojen alueella liikkumista valvotaan turva-alueen vaatimusten mukaisesti.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Asiantuntijamme kertovat mielellään lisätietoja palveluistamme. Ota yhteyttä, niin etsitään tarpeisiinne sopiva ratkaisu.