Pilvipalvelun tietoturvan parantaminen

Elbitin hanke toteutettiin toimittamalla tietoturvaratkaisu, joka perustuu mm. uuteen tapaan havainnoida hyökkäyksiä ja uhkia sekä autentikoida käyttäjiä. Ratkaisu tarjoaa ajasta, paikasta ja laitteesta riippumattoman pääsyn pilvipalveluihin, mikä oli myös tavoitteena.

– Meillä pitää olla varmuus tietoturvasta. Ja ennen kaikkea, jos jotain menee pieleen, niin pitää olla valmiiksi mietityt ratkaisut ja suunnitelmat kriisivies­tinnästä lähtien ihan käytännön tasolla, toteaa liiketoimintajohtaja Miša Leiber Elbit Oy:stä.

Elbit on globaali ohjelmistotoimittaja, joka kehittää moderneja, innovatiivisia ja käyttäjäystävällisiä ohjelmistoratkaisuja johtamisen tueksi. Vuonna 2013 asetettiin haaste kasvavan pilvipalvelun saat­tamiseksi varmemmaksi, toimivammaksi ja ennustettavammaksi.

– Meillä oli käytettävyys jo aikaisemmin 99.91%, mutta haluttiin nousta vielä uudelle tasolle, Leiber jatkaa.

Turvapilvi toteutettiin asiantuntijoiden toimesta niin, ettei palvelun käyttö häiriintynyt projektin aikana. Nyt Elbit voi seurata palvelun toimintaa reaaliajassa läpinäkyvästi ja saa tarvittavat raportit, tiedotteet ja hälytykset.