Virias årsberättelse har publicerats

Virias årsberättelse för år 2019 har publicerats på adressen www.viria.fi/sv/for-agarna/arsberattelser-och-delarsrapporter/. Årsberättelsen består av tre delar: – Viria 2019, som inkluderar verkställande direktörens översikt, strategi och översikt om affärsverksamheten och företagsansvaret…