Anvia Abp inleder samarbetsförhandlingar i moderbolaget i koncernen

Anvia Abp inleder förhandlingar med representanter för personalen för att anpassa verksamheten i moderbolaget till de förändringar som företagsarrangemanget förra sommaren medförde.

– Anvia-koncernen är nu betydligt mindre än tidigare och vi är tvungna att anpassa våra koncerntjänster till den nya situationen. I gamla Anvia var största delen av de gemensamma funktionerna koncentrerade till moderbolaget, bl.a. personal- och ekonomiförvaltningen samt it-administrationen.  Vi har fortsatt att producera dessa tjänster till de bolag som nu är överförda till Elisa, men i nästa år kommer Elisa att sköta dem från sin egen organisation, vilket i avsevärd grad minskar arbetsmängden i Anvia Abp, berättar verkställande direktör Mika Vihervuori.
Samarbetsförhandlingarna omfattar alla anställda inom Anvia Abp, dvs. cirka 40 personer. Nedskärningsbehovet uppskattas till högst 25 årsverken.
– Antalet verkar stort, men antalet visar att vår verksamhetsmodell tidigare var väldigt centraliserad och att moderbolaget utfört mycket arbete till de tidigare dotterbolagen, poängterar Vihervuori. De flesta av koncernens nuvarande dotterbolag sköter själva uppgifterna i fråga.
Mera information                Anvia Abp:s verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn  040 720 2140
tjänstemännens förtroendeman Ville Louko, tfn  044 411 3412