Anvias extra bolagsstämma har godkänt företagsarrangemanget mellan Elisa och Anvia

Anvia Telecom Ab, Anvia IT-tjänster Ab, Anvia Hosting Ab, Anvia TV Oy och Watson Nordic Ab integreras med Elisa den 1 juli 2016 och planeringen av hur affärsfunktionerna kan förenhetligas inleds genast. Projektet leds av Elisas regiondirektör Ari Punkkinen tillsammans med Anvia Telecoms vd Harri Suokko.
De bolag som Elisa förvärvar fortsätter tills vidare att tillhandahålla service för Anvias kunder inom telekom och underhållning på normalt sätt och det görs inga omedelbara ändringar i de nuvarande tjänsterna. Kunderna informeras om eventuella ändringar i tjänsterna och nya tjänster i god tid.
Mer information finns på www.elisa.fi/anvia och www.anvia.fi.
Information till medierna:
Anvia Abp: Aappo Kontu, styrelseordförande, tfn 044 425 2210, och Mika Vihervuori, verkställande direktör, tfn 040 720 2140
Elisa Abp: Jari Kinnunen, ekonomi- och finansdirektör, tfn 010 262 9510; Kommunikation, tfn 050 305 1605, mediadesk@elisa.fi