Finlands Värdepapperscentral lägger ner sin kundkontotjänst – man hinner ännu flytta sina aktier

Finlands Värdepapperscentral Euroclear Ab lägger ner sin kundkontotjänst den 28 februari 2019. Alla värdeandelskonton som förvaltas av denna tjänst ska överflyttas till en annan leverantör. För aktieägare är det enklast att flytta kontot till sin egen bank.

Gör så här om du ännu inte flyttat ditt värdeandelskonto:

  1. Ta fram numret på ditt värdelandelskonto (du hittar det t.ex. i brev från Finlands Värdepapperscentral eller i ett kontoutdrag)
  2. Kontakta din egen bank
  3. Begär att banken flyttar hela ditt värdeandelskonto till sig.

Gör helst överflyttningen så snart som möjligt för att inte glömma det. Värdeandelskonton kan flyttas till en bank också efter den 28 februari enligt anvisningen ovan, men inga andra åtgärder vidtas gällande kontot. Märk, att kontot ska flyttas från och med mars också i fall att du vill sälja din aktie.
Finlands Värdepapperscentral har meddelat att aktierna kommer att realiseras om de inte överflyttas från värdeandelskonton som förvaltas av Finlands Värdepapperscentral. Som det ser ut nu inleds realiseringen i juni 2019. De pengar som erhålls från realiseringen efter att kostnaderna avdragits överflyttas av Finlands Värdepapperscentral till aktieägarens konto, om Värdepapperscentralen har uppgifter om kontot, eller till Regionförvaltningsverket.
Kontakta i första hand din egen bank om du har frågor om kontoflyttningen. Ytterligare information på www.euroclear.com/atp-fi.
Vid övriga ärenden som gäller aktier ger vi råd på nummer 044 411 4045 och via osakeasiat@viria.fi.