Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Anvia Abp kallas till en extra bolagsstämma som hålls torsdagen den 19 januari 2017 kl. 14.00 i Seinäjoki, i Törnäväsalen. Adress Törnäväntie 24, 60200 Seinäjoki.

Kallelsen och anmälan till stämman