Samarbetsförhandlingarna inom Virias moderbolag har avslutats

Samarbetsförhandlingarna inom Viria-koncernens moderbolag Viria Abp, dvs. tidigare Anvia Abp, kommer att leda till att cirka 10 personer sägs upp av ekonomiska och produktionsmässiga orsaker.

Behovet av anpassning berodde på att koncernen blev betydligt mindre efter företagsarrangemanget sommaren 2016.  Bolaget har dessutom producerat bl.a. tjänster inom personal-, ekonomi- och it-administration även till de bolag som sålts, och avtalen som gäller dessa tjänster kommer att upphöra.
Nedskärningsbehovet uppskattades ursprungligen till 25 årsverken. Under förhandlingarna har behovet kunnat minskas bland annat genom omorganisering av uppgifter, pensioneringar och frivilliga uppsägningar.
 
Mer information
Anvia Abp:s verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140
tjänstemännens förtroendeman Ville Louko, tfn 044 411 3412