Viria Abp:s bolagsstämma 30.5.2017

Viria Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 30 maj 2017 kl. 14.00 i Framis auditorium i Seinäjoki. Kallelsen till bolagsstämman publiceras i början av maj.