Viria sålde en del av sina DNA-aktier

Viria Abp har sålt en tredjedel av sina aktier i DNA. Försäljningspriset uppgick till cirka 16 miljoner euro, vilket ledde till en försäljningsvinst på 12,3 miljoner euro för Viria för räkenskapsperioden 2018.

”DNA:s kursutveckling har varit god under det senaste året och vi ville dra nytta av denna genom att sälja en del av vårt mycket omfattande innehav i DNA. Försäljningen är även motiverad ur riskspridningssynvinkel. Även efter försäljningen är Viria kvar som en av de största ägarna i DNA, och vi har inte för avsikt att i det här skedet sälja fler aktier”, berättar Viria Abp:s verkställande direktör Mika Vihervuori.
Försäljningsvinsten från aktieförsäljningen kommer att användas för en utökning av Virias affärsverksamhet.
”Under de närmaste åren tänker vi växa kraftigt både organiskt och genom företagsköp som stödjer vår strategi och på detta sätt utveckla bolagsvärdet för våra ägare. Vi förnyar säkerhetsbranschen genom att skapa innovativa lösningar där vi kombinerar tjänster för digital och fysisk säkerhet med avancerad analytik för att gynna kundens affärsverksamhet”, säger Vihervuori.
 
Mer information
verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140