Viria utvidgar verksamheten med informationshantering genom att köpa en betydande andel i Aureolis Oy

Viriakoncernen utökar sin verksamhet med analytik och förädling av information genom att köpa 41 procent av Aureolis Oy, som producerar lösningar för beslutstöd (Business Intelligence).

 
Aureolis Oy som verkat sedan 2001 skapar lösningar som anknyter till datalagring, analytik, rapportering och informationsförädling för stora och medelstora företag. De senaste åren har bolaget växt kraftigt och i fjol uppnådde man en omsättning på nästan 7 miljoner euro. Aureolis har cirka 80 anställda, huvuddelen av dem i Esbo men bolaget har utvidgat sin verksamhet även till andra orter, senast till Villmanstrand.
Köpet är ett viktigt steg för förverkligandet av Virias strategi, eftersom informationsverksamhet har utsetts till en av Virias huvudsakliga verksamhetsområden vid sidan av säkerhets- och nätverksamheterna.
”Informationshantering är en mycket intressant, växande affärsverksamhet, och Aureolis har genom sin starka tillväxt visat sig ha spetskompetens inom området. Det är härligt att få komma med och utveckla bolaget och stöda dess tillväxt ytterligare. Information och hanteringen av denna anknyter starkt till Virias nuvarande verksamheter och tillsammans möjliggör de helt nya lösningar för våra kunder. Till exempel inom säkerhetstekniken uppstår enorma mängder data, som vid sidan av övervakning kunde användas även inom affärsverksamheten. En annan stor möjlighet är sakernas internet eller IoT”, konstaterar Viria Abp:s verkställande direktör Mika Vihervuori nöjt.
Avsikten med affären är att garantera de bästa tjänsterna inom BI-branschen för våra kunder även framöver och att möjliggöra en fortsatt stark tillväxt för Aureolis. Vi är mycket nöjda med affären och vår nya solventa delägare som ger oss möjlighet att satsa starkt på att utveckla vår verksamhet. Affären öppnar intressanta samarbetsmöjligheter särskilt inom området för analytikanvändning och IoT”, konstaterar Aureolis Oy:s verkställande direktör Katja Ahola.
 
Mer information
Viria Abp:s verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140
Aureolis Oy:s verkställande direktör Katja Ahola, tfn 040 8422 752
 
Viria besitter gedigen expertis inom säkerhets- och nätlösningar, informationshantering och tv-tjänster. Koncernen består av moderbolaget Viria Abp och dess dotterbolag Viria Securi Ab, Hibox Systems Ab, Tansec Oy och AB Sappa samt intressebolag Aureolis Oy.