Virias telefonnummer ändras

Viria Abp:s telefonväxel nås från och med 15 juni på nummer 010 273 2300.

Personalens mobila direktnummer ändras inte, men de fasta telefonnumren upphör.
Viria Link Ab:s nya växelnummer är 010 572 5000.