Anvian osavuosikatsaus 1-9/2016

Yhteenveto vuoden 2016 tammi-syyskuun tuloksesta

  • Anvia-konsernin liikevaihto oli vuoden kolmannella neljänneksellä 19,4 miljoonaa euroa ja tammi-syyskuussa 87,5 miljoonaa euroa.
  • Elisan kanssa toteutetusta yritysjärjestelystä syntyi  myyntivoittoa 50,5 miljoonaa euroa.
  • Konsernin liikevoitto oli heinä-syyskuussa 50,4 miljoonaa euroa ja tammi-syyskuussa 45,4 miljoonaa euroa.
  • Kolmannen neljänneksen tulos oli 50,4 miljoonaa euroa ja koko alkuvuoden 46,1 miljoonaa euroa.
  • Koska konserni muuttui olennaisesti 1.7.2016 alkaen, luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoden kanssa.
Keskeiset tunnusluvut, heinä-syyskuu 7-9/2016
Liikevaihto, t€ 19 400
Liikevoitto, t€ 50 435
Liikevoitto/liikevaihto, % 260
Tilikauden tulos, t€ 50 369

 

Keskeiset tunnusluvut, vuoden alusta 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015
Liikevaihto, t€ 87 480 95 732 130 727
Käyttökate, € 53 967 12 428 15 075
Liikevoitto, t€ 45 423 1 673 1 820
Liikevoitto/liikevaihto, % 51,9 1,7 1,4
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja 47 443 4 615 4 383
Tilikauden tulos, t€ 46 139 3 046 2 757
Tase, t€ 136 528 159 166 172 590
Omavaraisuusaste, % 64,7 68,0 65,3
Tulos/osake, euroa 733 33 30
Oma pääoma/ulkona oleva osake, euroa 1417 1 254 1 185
Henkilöstön lkm keskimäärin 796 751 754
Osakkeiden lkm 62 938 92 525
Ulkona olevat osakkeet 62 303 91 878

*Konsernin omistamat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä

Toimitusjohtaja Mika Vihervuori:

Heinäkuun alussa voimaan astuneen yritysjärjestelyn jälkeen Anvia-konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi Anvia Securi Oy, asennusyhtiö Viria Link Oy, Fenix Solutions Oy, Hibox Systems Oy sekä AB Sappa. Lisäksi kaupassa siirtyi Elisalta Anvialle turvallisuusteknologiayhtiö Tansec Oy. Konsernilla on myös mittava kiinteistö- ja sijoitusomaisuus.
Sappa on tänä vuonna kasvattanut edelleen liikevaihtoaan ja tekee hyvää tulosta. Securi on kasvanut sekä operatiivisesti että viime vuonna tehdyn yritysoston johdosta. Viria Oy syntyi vasta kesäkuun alussa, kun Anvia Telecomin asennus-, valvonta- ja verkonrakennustoiminta ulkoistettiin omaksi yhtiökseen ja Anvia Telecom on edelleen sen tärkein asiakas.
Tammi-syyskuun luvuissa ovat kesäkuun loppuun asti mukana Elisalle siirtyneet Anvia Telecom Oy, Anvia IT-palvelut Oy, Anvia Hosting Oy, Anvia TV Oy ja Watson Nordic Oy. Konsernin kumulatiiviseen tulokseen vaikuttaa erityisesti näistä suurimman eli Telecom-liiketoiminnan haasteellinen alkuvuosi, sen liikevaihto ja kannattavuus laskivat edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Konsernin tulosta ovat alkuvuonna rasittaneet lisäksi konsultointi- ja asianajokulut, keväällä toteutetut sopeuttamistoimet sekä sijoitusarvopapereiden arvon laskeminen.
Elisa-kaupan arvo oli 107 miljoonaa euroa. Elisa maksaa kaupan omistamillaan Anvian osakkeilla, joita on noin 39 000 kpl, Tansec Oy:n osakkeilla ja 30 miljoonan euron käteisvastikkeella.
Elisan omistamista osakkeista on siirretty Anvialle 29 587 osaketta, jotka on mitätöity heti lunastuksen jälkeen. Loput noin 9 000 osaketta siirretään sen jälkeen, kun Anvian ylimääräinen yhtiökokous on 7.12.2016 vahvistanut välitilinpäätöksen ajalta 1.1. – 31.7.2016. Välitilinpäätös on julkaistu yhtiökokouskutsun liitteenä Anvian kotisivuilla anvia.fi/yhtiokokous. Myös nämä noin 9000 osaketta mitätöidään lunastuksen jälkeen, jolloin yhtiön osakkeiden määräksi jää noin 54 000 kpl.

Näkymät loppuvuodelle

Anvia on yritysjärjestelyn jälkeen uudenlaisessa lähtöasemassa, ja loppuvuoden tärkeimpiä tehtäviä onkin uuden strategian toimeenpano. Elisalle myydyt yhtiöt ovat olleet voimakkaasti sidoksissa emoyhtiöön mm. yhteisten toimintojen ja järjestelmien muodossa, ja toimenpiteet niiden irtautumiseksi on käynnissä.
Tytäryhtiöistä Sappan ennakoidaan jatkavan hyvällä tulostasolla. Anvia Securi Oy keskittyy pitkän kasvujakson jälkeen erityisesti kannattavuuden parantamiseen. Kesäkuussa toimintansa aloittaneessa Viria Link Oy:ssä jatkuu toimintamallien ja järjestelmien vakiinnuttaminen. Kaikki tytäryhtiöt tavoittelevat vuoden jälkipuoliskolla voitollista tulosta. Emoyhtiön tulokseen vaikuttaa merkittävästi sijoitustuottojen kehittyminen.
Lisätietoja            toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140

Loihteella tapahtuu

Loihde oli toteuttamassa Puolustusvoimien Hackathonia

Kyberoperaatiot ovat yhä keskeisempi osa modernia puolustuskykyä, ja uusien ratkaisuiden kehittämisen tueksi Puolustusvoimat järjesti kyberpuolustusaiheinen SecD-Day Hackathonin 2.–4.2.2024. Loihde oli mukana yhteistyökumppanina toteuttamassa tapahtumaa yhdessä Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n…

Hedsam-kulunvalvontajärjestelmässä häiriötä

Hedsam-kulunvalvontajärjestelmissä, joissa on käytössä Hedsam-5 -elektroniikkakortteja, on havaittu ongelmia liikennöinnissä kortin ja palvelimen välillä. Tilanteella ei ole havaittu olevan vaikutuksia uusiin Hedsam X -järjestelmiin, joissa on käytössä pelkästään Hedsam-Node- ja…

Hämeen Lukko sulautuu Loihde Trust Oy:hyn 29.2.2024

Hämeen Lukko liittyi Loihde-konserniin yrityskaupan myötä viime vuoden huhtikuussa, ja 29.2.2024 Hämeen Lukko sulautuu Loihde Trust Oy:hyn. Yhdessä olemme vahvempia ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Autamme jatkossa asiakkaitamme turvallisuuden saralla…