Kiinteistöä ja sen turvallisuutta voi hallita keskitetysti uudessa pilvipalvelussa

Uusi Telcont Secure -pilvipalvelu mahdollistaa älykkään kiinteistöjen hallinnan. Sen avulla voi keskitetysti seurata ja hallita kiinteistöjen ja laitteiden tilaa ja turvallisuutta.

Aiemmista markkinoilla olevista ratkaisuista poiketen uudessa pilvipalvelussa toimintoja on tarjolla monipuolisemmin kuin ennen. Samassa järjestelmässä onnistuu sekä kiinteistötoimintojen hallinnointi etäyhteydellä, viranomaishyväksytty hälytyksensiirto että järjestelmistä saatavan datan reititys haluttuun kohteeseen analysoitavaksi. Palvelusta vastaa Virian tytäryhtiö Tansec Oy.
– Jos kiinteistössä täytyy olla palohälytysjärjestelmä viranomaismääräysten mukaisesti, on suuri etu, että nyt saman laitteiston avulla voidaan hoitaa myös etähallinta sekä datan reititys, Tansecin toimitusjohtaja Vesa Kaaronen sanoo.
– Palvelu parantaa kiinteistönhallintaa tietoturvallisesti ja taloudellisesti ja sen avulla voidaan suojata liiketoimintaa. Suurimpia etuja on palvelun monikäyttöisyys, Kaaronen kertoo.
Palvelua voidaan käyttää muun muassa hälytysten siirtoon, etävalvontaan, ennakoivaan kunnossapitoon, optimoituun huoltoon sekä datan siirtämiseen haluttuun kohteeseen jatkojalostettavaksi. Kaaronen havainnollistaa järjestelmän käyttömahdollisuuksia käyttäen esimerkkinään useamman toimipisteen hallintaa.
– Jos esimerkiksi yhdessä kiinteistössä jokin mitattava arvo poikkeaa normaalitilanteesta, se on mahdollista säätää etähallinnan avulla kohdilleen. Ketään ei siis tarvitse lähettää erikseen paikalle, mikä aiheuttaisi lisäkustannuksia. Jos taas jonkin toisen kiinteistön järjestelmä sanoo kokonaan itsensä irti, siitä voidaan välittää hälytys suoraan haluttuun paikkaan toimenpiteitä varten. Kaikkia käyttäjille määriteltyjä kohteita voidaan hallita pilvipalvelun avulla tietoturvallisesti, Kaaronen kuvaa.
Miten järjestelmä käytännössä toimii? Kun paloilmoitin-, rikos- tai kiinteistövalvontajärjestelmä on kytketty hälytyksensiirtojärjestelmään, tämä lähettää reaaliaikaisen hälytyksen hätäkeskukseen, muille viranomaisille tai yrityksen omaan hälytyskeskukseen. Etähallintajärjestelmä puolestaan mahdollistaa tietoturvallisen kaksisuuntaisen liikennöinnin halutun kohteen ja käyttäjän tai valvomon välillä. Lopuksi siirrettyä dataa voidaan käyttää esimerkiksi asiakas- ja kiinteistöjärjestelmien käytön seurantaan, kapasiteettitarpeiden tunnistamiseen ja teknisten ominaisuuksien hallinnointiin.
Kaikkia palvelun ominaisuuksia hallitaan web-pohjaisen käyttöliittymän avulla. Palvelu perustuu Telcont Secure® -teknologiaan.
Lue lisää palvelusta: https://www.tansec.fi/fi/palvelut/

Loihteella tapahtuu