Loihde Oyj:n Talent Base -yrityskauppaan liittyvä osakeanti  

Loihde Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta maksullisesta osakeannista liittyen 19.5.2021 julkaistuun Talent Base Oy:n osakekannan hankintaan. Talent Base Oy:n entisille omistajille suunnatussa osakeannissa lasketaan liikkeelle enintään 131 735 uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta on 23,17 euroa osakkeelta. Merkintähinta perustuu Viria Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Privanetissa ajalla 13.11.2020 – 12.5.2021. Osakkeiden merkintä tapahtuu osakekaupan toteutuksen yhteydessä 1.6.2021.
Osakeanti perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2021 antamaan valtuutukseen. Suunnatulle annille ja osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska suunnattu osakeanti liittyy yrityskauppaan yhtiön kasvustrategian toteuttamiseksi.
Osakeannin seurauksena yhtiön osakemäärä nousee enintään 5 921 459 osakkeeseen, jolloin uudet osakkeet muodostaisivat 2,2 % yhtiön osakekannasta ja äänistä osakeannin jälkeen. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet, kun ne rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 11.6.2021. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
 
Lisätietoja
toimitusjohtaja Samu Konttinen
haastattelupyynnöt: viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480

Virialla tapahtuu

Loihde Trust taustalla

Loihteen tytäryhtiöt Viria Security, Tansec ja Spellpoint siirtyvät yhteisen Loihde Trust brändin alle 1.9.2021 alkaen

Viria Security Oy, Tansec Oy ja Spellpoint Oy vaihtavat 1.9.2021 alkaen nimensä ja siirtyvät yhteisen Loihde Trust brändin alle. Olemme jatkossakin samat tutut yritykset mutta haluamme muutoksella korostaa yhteistyömme kasvua koko Loihde-yritysverkoston kanssa ja etenkin entistä tiiviimpää yhteistyötä Loihteen turvaliiketoiminnan sisällä. Nimenmuutostemme taustalla on tavoite palvella asiakkaitamme paremmin ja lisätä henkilökuntamme yhteenkuuluvuutta yhden brändin alla.

K2 Turvapalvelut ostaa Viria Securityn hälytyskeskuksen

K2 Turvapalvelut Oy on tänään allekirjoitetulla sopimuksella ostanut Turvallisuusyhtiö Viria Security Oy:n hälytyskeskusliiketoiminnan. Kaupan myötä K2 Turvapalveluille siirtyy Kokkolassa toimiva hälytyskeskus, jossa vastaanotetaan muun muassa murto-, kiinteistö- ja palohälytyksiä sekä…