Osavuosikatsaus 1-3/2017

Rakennemuutos etenee suotuisasti, operatiivinen tulos positiivinen

  • Viria-konsernin liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 18,7 miljoonaa euroa
  • Konsernin liikevoitto oli 0,05 miljoonaa euroa
  • Katsauskauden tulos oli 0,1 miljoonaa euroa
  • Luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoden kanssa viime vuonna toteutettujen yritysjärjestelyiden vuoksi.

 

Keskeiset tunnusluvut 1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
Liikevaihto, t€ 18 711 33 581 108 958
Liikevaihdon muutos, % -44,3 17,6 -16,7
Käyttökate 1 137 2 496 72 172
Liikevoitto, t€ -52 -1 194 62 416
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€ 573 -507
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja, % 3,1 -1,5
Tilikauden tulos, t€ 112 -2 217 60 185
Tase, t€ 118 452 167 438 150 238
Omavaraisuusaste, % 65,9 66,1 71
Tulos/osake, euroa * 2,6 -24 966
Oma pääoma/osake, euroa * 2 435 1 981 1 919
Henkilöstön lkm keskimäärin 428 740 601

 
*Konsernin omistamat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä
 

Toimitusjohtaja Mika Vihervuori:

Viria-konserni on lähtenyt toteuttamaan uutta strategiaansa, tähtäimenä rakentaa Viriasta turvallisuus- ja yritysverkkoratkaisuiden sekä tiedonhallinnan edelläkävijäyritys. Tavoitteena on myös laajentaa toimintaa kansainvälisesti. Konsernin liiketoiminnat kasvavat operatiivisesti, mutta merkittävä osa kasvutavoitteesta toteutetaan yritysostoilla, eli viime vuonna toteutetun yritysjärjestelyn tuottoja hyödynnetään liiketoimintaa edistäviin investointeihin.
Samanaikaisesti kehitetään nykyisiä liiketoimintoja sekä niiden omista lähtökohdista että hakemalla liiketoimintojen välisiä synergioita. Esimerkkinä tästä on turvateknologia ja yritysverkot, joilla on runsaasti yhtymäkohtia keskenään.
Securi on kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista turva-alan yhtiöistä. Kasvun ja valtakunnallisen toimituskykynsä ansiosta se on tänä vuonna solminut useita laajoja puitesopimuksia suuryritysten ja julkishallinnon kanssa ja yhtiön kannattavuus kehittyy positiivisesti.
Sappa jatkaa erittäin hyvällä kasvupolulla, yhtiön liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat jälleen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Viria Linkin tuloskehitys on tälläkin kaudella ylittänyt odotukset. Tästä kiitos kuuluu yhtiön vastuuhenkilöille ja henkilökunnalle, jotka ovat uudistaneet ja tehostaneet toimintaa viimeisen vuoden aikana.
Viria on tammikuussa myynyt omistamansa Fenix Solutions Oy:n osakkeet sen muille osakkaille.
Elisan kanssa sovittu yritysjärjestely voitiin saattaa loppuun 19.1.2017 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen. Elisa on siirtänyt Viria Oyj:lle 9 102 kappaletta sen omistamia osakkeita, jotka on mitätöity. Tämän jälkeen yhtiön osakkeiden määrä on 53 836 kpl.
Yhtiö on hankkinut omistukseensa S4F Holding Oy:n kokonaisuudessaan ja muuttanut sen nimeksi Vemetra Holding Oy. Viria omisti yhtiöstä aiemmin 43 % ja sen tytäryhtiöistä 49 %. Vemetra Holding tytäryhtiöineen omistaa 10 548 Virian osaketta, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.
Emoyhtiön kustannuksia ja henkilömäärää on supistettu vastaamaan uutta tilannetta.
Hallintoneuvosto on valinnut puheenjohtajakseen Martti Alakosken ja varapuheenjohtajaksi Tom Westermarkin sekä hallituksen jäseniksi Aaro Honkolan, Jari Karjalaisen, Matti Kulmakorven, Esko Petäjän, Vesa Routamaan ja Pasi Tuomisen. Hallitus on keskuudestaan valinnut puheenjohtajaksi Vesa Routamaan ja varapuheenjohtajaksi Aaro Honkolan.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Viria on solminut Voimatel Oy:n kanssa liiketoimintakaupan, jossa televerkkojen rakentamis-, asennus- ja valvomopalveluita tuottava Viria Link Oy siirtyy Voimatelin omistukseen. Strategiansa mukaisesti Viria erikoistuu verkkoliiketoiminnassaan tietoturvallisten yritysverkkojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja ylläpitoon. Näitä palveluita toimittavat asiantuntijat jäävät Virian palvelukseen.
Viria Securi Oy on ostanut Mikkelin Lukko ja Avain Oy:n liiketoiminnan, joka koostuu lukituksen ja sähköisten turvajärjestelmien toimittamisesta ja huollosta.

Näkymät loppuvuodelle

Virian tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoaan vuonna 2017 sekä orgaanisesti että yritysostoilla, joilla vahvistetaan nykyisiä liiketoimintoja sekä laajennetaan toimintaa tiedonhallinnan ratkaisuihin. Konsernin operatiivisen kannattavuuden odotetaan paranevan viime vuodesta.
Lisätietoja            toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140
 
Viria on turva- ja verkkoratkaisujen, tiedonhallinnan ja tv-palveluiden vahva asiantuntija. Viria-konsernin muodostavat emoyhtiö Viria Oyj ja sen tytäryhtiöt Viria Securi Oy, Hibox Systems Oy, Tansec Oy ja AB Sappa. Yhtiöt ovat kaikki hyvässä kasvussa ja monet niistä ovat markkinoillaan suurimpien toimijoiden joukossa.  www.viria.fi

Loihteella tapahtuu

Loihde oli toteuttamassa Puolustusvoimien Hackathonia

Kyberoperaatiot ovat yhä keskeisempi osa modernia puolustuskykyä, ja uusien ratkaisuiden kehittämisen tueksi Puolustusvoimat järjesti kyberpuolustusaiheinen SecD-Day Hackathonin 2.–4.2.2024. Loihde oli mukana yhteistyökumppanina toteuttamassa tapahtumaa yhdessä Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n…

Hedsam-kulunvalvontajärjestelmässä häiriötä

Hedsam-kulunvalvontajärjestelmissä, joissa on käytössä Hedsam-5 -elektroniikkakortteja, on havaittu ongelmia liikennöinnissä kortin ja palvelimen välillä. Tilanteella ei ole havaittu olevan vaikutuksia uusiin Hedsam X -järjestelmiin, joissa on käytössä pelkästään Hedsam-Node- ja…

Hämeen Lukko sulautuu Loihde Trust Oy:hyn 29.2.2024

Hämeen Lukko liittyi Loihde-konserniin yrityskaupan myötä viime vuoden huhtikuussa, ja 29.2.2024 Hämeen Lukko sulautuu Loihde Trust Oy:hyn. Yhdessä olemme vahvempia ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Autamme jatkossa asiakkaitamme turvallisuuden saralla…