Osavuosikatsaus 1-6/2018: Virian kasvu jatkuu vahvana

Virian liikevaihto on kasvanut vuoden alkupuoliskon aikana jopa ennakoitua nopeammin.

  • Viria-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 53,0 miljoonaa euroa
  • Konsernin liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 1,0 miljoonaa euroa
  • Katsauskauden tulos oli 18,6 miljoonaa euroa
  • Luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoden kanssa viime ja tänä vuonna toteutettujen lukuisien yritysjärjestelyiden vuoksi.
  • Näkymät loppuvuodelle ovat positiiviset.
Keskeiset tunnusluvut 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017
Liikevaihto, t€ 53 009 37 381 87 910
Liikevaihdon muutos, % 41,8 -45,1 -19,3
Käyttökate, t€ 2 242 2 775 6 800
Käyttökate, % 4,2 7,4 7,7
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€ 986 1 584 4 329
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja, % 1,9 4,2 4,9
Liikevoitto, t€ -1 819 324 997
Liikevoitto, % -3,4 0,9 1,1
Tilikauden tulos, t€ 18 649 2 726 2 789
 
Tase, t€ 163 751 119 549 124 645
Omavaraisuusaste, % 63,8 61,6 61,6
Tulos/osake, euroa * 3,51 0,51 0,61
Emoyhtiön oma pääoma/osake, euroa * 21 18 22
Henkilöstön lkm keskimäärin 489 386 384
       

 
*Omat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä
Lisää tunnuslukuja on nähtävissä taulukko- ja graafisessa muodossa verkkosivuillamme.
Toimitusjohtaja Mika Vihervuori:
Virian liikevaihto on kasvanut vuoden alkupuoliskon aikana jopa ennakoitua nopeammin. Iso vaikutus kasvuun on ollut Bitfactor Oy:n hankinta maaliskuussa, mutta liiketoiminnat ovat kasvaneet myös orgaanisesti. Kasvun odotetaan jatkuvan loppuvuonna, sillä onnistunut myynti on pitänyt tilauskannan kaikissa liiketoiminnoissa hyvällä tasolla.
Kannattavuutta ovat alkuvuonna heikentäneet toiminnan kehittämiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset, yksittäiset varastoarvojen alaskirjaukset sekä henkilöstökulujen kasvu. Konsernin liikevoittoa rasittavat yritysostoista aiheutuneet liikearvopoistot. Viime vuoden vastaavan ajankohdan kannattavuutta paransivat Fenix Solutions Oy:n ja Viria Link Oy:n myynnistä saadut myyntivoitot. Tämän katsauskauden nettotulosta vahvistavat puolestaan rahoitustuotot, lähinnä DNA:n osakkeista tuloutunut 26,3 miljoonan euron myyntivoitto.
Viria on jatkanut Yksi turvallisuus-konseptinsa toteuttamista myös toiminnallisilla järjestelyillä. Kesäkuun alussa Viria Securi ja Viria LAN&WAN fuusioituivat yhdeksi yhtiöksi, Viria Security Oy:ksi. Yhdistyminen vahvistaa kykyämme toimittaa kokonaisvaltaista yritysturvallisuutta, joka kattaa sekä turvajärjestelmät että kyberturvan. Turvajärjestelmien integroituessa yhä tiiviimmin verkkoon kietoutuvat tietoturva, yritysverkkoratkaisut ja fyysinen turvatekniikka keskenään. Osa yrityksistä on jo todennut, miten paljon etua on niiden hallinnan yhdistämisestä.
Virian ydinliiketoimintoja ovat turvaliiketoiminta ja tietoliiketoiminta. Eri liiketoiminnat kasvavat ja kannattavat itsenäisinä, mutta keskeistä Virian strategiassa on tuottaa asiakkaille lisäarvoa niiden yhteistyöllä. Yhteistyön tuloksena turvajärjestelmien tuottamaa dataa hyödynnetään asiakkaan liiketoiminnassa ja rakennetaan parempia turvaratkaisuja analytiikkaa ja ohjelmistosuunnittelua käyttämällä. Liiketoimintojen välinen yhteistyö onkin Virian tärkein kehittämisen painopiste lähiaikoina.
Kesällä 2016 ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettyä Elisa-järjestelyä koskevan moitekanteen käsittely on päättynyt kantaja Ismo Kankaanpään kanssa tehtyyn sopimukseen.
Virian hallitus on päättänyt käyttää yhtiökokouksen myöntämän lahjoitusvaltuutuksen ammattikorkeakoulujen varainhankinnan tukemiseen 100 000 eurolla. Lahjoitussumma jakautuu seuraavien ammattikorkeakoulujen kesken: Vaasan ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Kokkolan ammattikorkeakoulu Centria, Yrkeshögskola Novia ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Näkymät loppuvuodelle
Virian toimialoilla on positiivinen vire, ja konsernin kaikissa liiketoiminnoissa odotetaan liikevaihdon kasvavan viime vuoteen verrattuna sekä kannattavuuden paranevan.
Lisätietoja            toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140
 
Viria on digitaalisen ja fyysisen turvallisuuden, digitaalisten palveluiden, tiedonhallinnan ja tv-palveluiden vahva asiantuntija. Viria-konsernin muodostavat emoyhtiö Viria Oyj ja sen tytäryhtiöt Viria Security Oy, Bitfactor Oy, Hibox Systems Oy, Tansec Oy ja AB Sappa. Yhtiöt ovat kaikki hyvässä kasvussa ja monet niistä ovat markkinoillaan suurimpien toimijoiden joukossa.  Virian liikevaihto vuonna 2017 oli 88 miljoonaa euroa ja henkilöstöä sillä on noin 530.  www.viria.fi

Loihteella tapahtuu

Loihde oli toteuttamassa Puolustusvoimien Hackathonia

Kyberoperaatiot ovat yhä keskeisempi osa modernia puolustuskykyä, ja uusien ratkaisuiden kehittämisen tueksi Puolustusvoimat järjesti kyberpuolustusaiheinen SecD-Day Hackathonin 2.–4.2.2024. Loihde oli mukana yhteistyökumppanina toteuttamassa tapahtumaa yhdessä Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n…

Hedsam-kulunvalvontajärjestelmässä häiriötä

Hedsam-kulunvalvontajärjestelmissä, joissa on käytössä Hedsam-5 -elektroniikkakortteja, on havaittu ongelmia liikennöinnissä kortin ja palvelimen välillä. Tilanteella ei ole havaittu olevan vaikutuksia uusiin Hedsam X -järjestelmiin, joissa on käytössä pelkästään Hedsam-Node- ja…

Hämeen Lukko sulautuu Loihde Trust Oy:hyn 29.2.2024

Hämeen Lukko liittyi Loihde-konserniin yrityskaupan myötä viime vuoden huhtikuussa, ja 29.2.2024 Hämeen Lukko sulautuu Loihde Trust Oy:hyn. Yhdessä olemme vahvempia ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Autamme jatkossa asiakkaitamme turvallisuuden saralla…