Osavuosikatsaus 1-9/2018: Virian strategia tuottaa tulosta

 

  • Viria-konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 79,8 miljoonaa euroa
  • Konsernin liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 2,6 miljoonaa euroa
  • Katsauskauden tulos oli 18,2 miljoonaa euroa
  • Luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoden kanssa viime ja tänä vuonna toteutettujen lukuisien yritysjärjestelyiden vuoksi.
  • Liiketoimintojen näkymät loppuvuodelle ovat positiiviset.

 

Keskeiset tunnusluvut 1-9/2018 1-9/2017 1-12/2017
Liikevaihto, t€ 79 773 59 478 87 910
Liikevaihdon muutos, % 34,1 -32,0 -19,3
Käyttökate, t€ 4 504 4 670 6 800
Käyttökate, % 5,6 7,9 7,7
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€ 2 613 2 848 4 329
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja, % 3,3 4,8 4,9
Liikevoitto, t€ -1 858 565 997
Liikevoitto, % -2,3 0,9 1,1
Tilikauden tulos, t€ 18 188 2 650 2 789
 
Tase, t€ 158 752 120 692 124 645
Omavaraisuusaste, % 65,6 61,8 61,6
Tulos/osake, euroa * 3,4 0,5 0,5
Emoyhtiön oma pääoma/osake, euroa * 21 18 18
Henkilöstön lkm keskimäärin 512 385 384
       

 
*Emoyhtiön omistamat omat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä. Laskentatapaa on tämän vuoden alusta lähtien muutettu, aiemmin osakemäärästä vähennetty myös tytäryhtiöiden omistamat osakkeet. Viiteluvut viime vuodelta on muutettu uuden laskentatavan mukaisiksi.
Lisää tunnuslukuja on nähtävissä taulukko- ja graafisessa muodossa verkkosivuillamme.
 

Toimitusjohtaja Mika Vihervuori:

Vuoden kolmannella neljänneksellä Virian liikevaihto kehittyi odotusten mukaisesti. Vaikka tammi-syyskuun liikevaihdon kasvusta pääosa on peräisin yritysostoista, kaikki liiketoiminnat ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna vahvasti myös orgaanisesti. Tilauskanta on hyvällä tasolla ja ilahduttavaa on myös digitaalisen turvan jatkuvien palveluiden jatkuva kasvu.
Konsernin operatiivinen kannattavuus on parantunut alkuvuoteen verrattuna. Kokonaisuutena tammi-syyskuun luvut jäävät vielä viime vuodesta, jolloin kannattavuutta paransivat Fenix Solutions Oy:n ja Viria Link Oy:n myynnistä saadut myyntivoitot. Liikevoittoa rasittavat yritysostoista aiheutuneet liikearvopoistot.
Tammi-syyskuun nettotuloksessa näkyvät huomattavat rahoitustuotot, jotka ovat pääosin peräisin DNA:n osakkeiden myyntivoitoista alkuvuodelta.
Kokonaisturvallisuuden palvelutarjontaansa Viria on vahvistanut jälleen kahdella liiketoimintakaupalla. Ymon Oy tuo Viriaan erityisesti tietoturvan ja yritysverkkojen valvontaan ja raportointiin liittyviä palveluita, joiden kysyntä on kasvanut merkittävästi. Turvatekniikan järjestelmien toimittamiseen ja huoltoon keskittynyt Proteco-Turvatekniikka vahvistaa Virian toimintaa Jyväskylän seudulla. Uudet toiminnot integroidaan tiiviisti Virian turvaliiketoimintaan.
Sen lisäksi että Virian liiketoiminnat kehittävät omia ratkaisujaan, on niillä useita yhteisiä kehityshankkeita, joissa yhdistyy turvateknologia, data-analytiikka ja ohjelmistokehitys. Usein näihin liittyy asioiden internet (IoT) tai jo olemassa olevan tiedon yhdistäminen ja siten parempi hyödyntäminen, tulevaisuudessa myös tekoälyn soveltaminen.
Henkilöstön osakekannustinohjelman käynnistysvaihe onnistui yli odotusten. Yli puolet virialaisista osallistui ohjelmaan, ja he olisivat merkinneet yhtiön osakkeita jopa enemmän kuin tarjolla olleet 63 500 osaketta. Palkkioksi sitoutumisestaan ostajat saavat reilun kahden vuoden kuluttua yhden maksuttoman osakkeen jokaista nyt ostamaansa neljää osaketta kohdin, edellyttäen että ovat tuolloin edelleen konsernin palveluksessa. Suosio kertoo henkilöstön sitoutumisesta ja uskosta Virian tulevaisuuteen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Lokakuun alussa Viria on myynyt tytäryhtiönsä AB Sappan ruotsalaiselle sijoittajaryhmälle, koska tv-liiketoiminta ei ole enää konsernin ydinliiketoimintaa. Sappa on ollut Virialle hyvin tuottava yhtiö. Sen jälkeen, kun Sappa talvella 2015 hankittiin, se on tuottanut myyntivoittona ja osinkoina Viria-konsernille noin 15 miljoonaa euroa. Myynnistä saatavat varat on tarkoitus käyttää Virian strategiaa tukeviin merkittäviin yritysostoihin ja vahvistaa edelleen markkina-asemaa sekä parantaa tuloksentekokykyä.

Näkymät loppuvuodelle

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan viime vuodesta ja olevan noin 100 miljoonaa euroa. Vaikka Sappan myynti heikentää operatiivista kannattavuutta lyhyellä aikavälillä, avaa se mahdollisuuksia toteuttaa strategian mukaista kasvua.
Lisätietoja            toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140
 
Viria on digitaalisen ja fyysisen turvallisuuden, digitaalisten palveluiden ja tiedonhallinnan vahva asiantuntija. Viria-konsernin muodostavat emoyhtiö Viria Oyj ja sen tytäryhtiöt Viria Security Oy, Bitfactor Oy, Hibox Systems Oy, Tansec Oy ja Ymon Oy. Yhtiöt ovat kaikki hyvässä kasvussa ja niillä on vankka markkina-asema.  Virian liikevaihto vuonna 2017 oli 88 miljoonaa euroa ja henkilöstöä sillä on noin 510.  www.viria.fi

Loihteella tapahtuu

Loihde oli toteuttamassa Puolustusvoimien Hackathonia

Kyberoperaatiot ovat yhä keskeisempi osa modernia puolustuskykyä, ja uusien ratkaisuiden kehittämisen tueksi Puolustusvoimat järjesti kyberpuolustusaiheinen SecD-Day Hackathonin 2.–4.2.2024. Loihde oli mukana yhteistyökumppanina toteuttamassa tapahtumaa yhdessä Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n…

Hedsam-kulunvalvontajärjestelmässä häiriötä

Hedsam-kulunvalvontajärjestelmissä, joissa on käytössä Hedsam-5 -elektroniikkakortteja, on havaittu ongelmia liikennöinnissä kortin ja palvelimen välillä. Tilanteella ei ole havaittu olevan vaikutuksia uusiin Hedsam X -järjestelmiin, joissa on käytössä pelkästään Hedsam-Node- ja…

Hämeen Lukko sulautuu Loihde Trust Oy:hyn 29.2.2024

Hämeen Lukko liittyi Loihde-konserniin yrityskaupan myötä viime vuoden huhtikuussa, ja 29.2.2024 Hämeen Lukko sulautuu Loihde Trust Oy:hyn. Yhdessä olemme vahvempia ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Autamme jatkossa asiakkaitamme turvallisuuden saralla…