Osavuosikatsaus 1-9/2017: Virian nettotulos 2,7 M€

  • Viria-konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 59,5 miljoonaa euroa
  • Konsernin liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 2,8 miljoonaa euroa
  • Katsauskauden tulos oli 2,7 miljoonaa euroa
  • Luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoden kanssa viime ja tänä vuonna toteutettujen yritysjärjestelyiden vuoksi.

 

Keskeiset tunnusluvut 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016
Liikevaihto, t€ 59 478 87 480 108 958
Liikevaihdon muutos, % -32,0 -8,6 -16,7
Käyttökate 4 670 53 967 72 172
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€ 2 848 47 443
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja, % 4,8 54,2
Liikevoitto, t€ 565 45 423 62 416
Tilikauden tulos, t€ 2 650 46 139 60 185
Tase, t€ 120 692 136 528 150 238
Omavaraisuusaste, % 61,8 64,7 70,6
Tulos/osake, euroa * 57,4 733 966
Emoyhtiön oma pääoma/osake, euroa * 2 242 1 417 1919
Henkilöstön lkm keskimäärin 385 796 601

*Konsernin omistamat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä
 

 Toimitusjohtaja Mika Vihervuori:

Alkuvuonna tehtyjen yrityskauppojen jälkeen pääsimme aloittaman vuoden kolmannen neljänneksen Virian strategian mukaisena kokonaisuutena, jossa pääliiketoimintoja ovat digitaalinen ja fyysinen turvallisuus sekä tiedonhallinta. Lisäksi Virialla on merkittävä, kansainvälisesti toimiva tv-liiketoiminta.
Turvateknologian palveluita tuottavan Viria Securin rinnalle hankimme kesäkuussa tietoturvaan ja yritysverkkoihin sekä kameravalvontapalveluihin erikoistuneen Nordic LAN&WAN Oy:n, joka on syyskuussa muuttanut nimensä Viria LAN&WAN Oy:ksi. Näin pystymme tuottamaan asiakkaillemme kokonaisturvallisuutta, joka suojaa sekä fyysisiltä vahingoilta että tietomurroilta. Viria LAN&WAN Oy on konsernituloslaskelmassa mukana 1.7.2017 alkaen.
Virian palvelutarjooman kannalta merkittävä on myös keväällä hankittu analytiikkayhtiö Aureolis Oy:n vähemmistöosuus, sillä sen myötä voimme hyödyntää esimerkiksi turvajärjestelmistä kerättävää tietoa asiakkaan liiketoiminnassa. Tähän perustuvia palveluratkaisuja on jo konsernissa kehitteillä.
Olemme jo lähteneet rakentamaan synergiahyötyjä yhtiöiden välillä sekä asiakasnäkökulmasta että toiminnallisesti. Valmiudet synergioiden luomiselle ovat osoittautuneet jopa etukäteisarvioita korkeammiksi. Tulosvaikutuksia niistä on nähtävissä kuitenkin vasta ensi vuodesta lähtien.
Konsernin liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet odotusten mukaisesti, joten alkuvuoden taloudelliseen tulokseen voi olla tyytyväinen. Liikevoittoon ja tulokseen vaikuttavat yrityskaupoista aiheutuneet myyntivoitot sekä liikearvopoistot. Ylipäätään konsernin tulos ei ole vertailukelpoinen viime vuoden lukujen kanssa konsernin olennaisesta muuttumisesta johtuen. Verrattaessa konserniin tällä hetkellä kuuluvien yhtiöiden tulosta viimevuotiseen, tuloskehitys on nouseva ja näkymät ovat positiiviset.
Virian päätös valita yritysten ja yhteisöjen kokonaisturvallisuus liiketoimintansa keskiöön vaikuttaa oikealta ratkaisulta. Tietoturvan kysyntä on vahvassa kasvussa, kun sen merkitys liiketoiminnan jatkuvuudelle on tiedostettu yrityksissä. Myös fyysisen turvallisuuden, kuten lukituksen, kameravalvonnan ja kulunvalvonnan kysyntä kasvaa. Yksi merkittävimmin kasvavista tuotealueista ovat hoitajakutsujärjestelmät, jotka ovat tärkeä osa henkilöturvallisuutta sairaaloissa ja palvelutaloissa.
Heinä-lokakuun aikana Virian suurimpien osakkeenomistajien joukkoon on tullut kolme uutta omistajaa. Konsernin tytäryhtiö Vemetra Holding Oy on myynyt Olavi Wetterstrandille ja hänen perheelleen 750 osaketta sekä LAN&WANin entisiin omistajiin kuuluville Timo Kuokalle 500 osaketta ja Pertti Pikkaraiselle 100 osaketta. Osakekohtainen kauppahinta oli kaikissa kaupoissa 2000 euroa.
 

Näkymät loppuvuodelle

Viria-konsernin muodostavien yhtiöiden liikevaihdot ovat kasvaneet viimevuotisesta ja kasvun ennakoidaan jatkuvan myös loppuvuonna. Myös yhtiöiden kannattavuuden arvioidaan paranevan viime vuodesta. Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan 83-85 miljoonaa euroa ja käyttökateprosentin olevan 6-8 %.
 
Lisätietoja            toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140
 
Viria on digitaalisen ja fyysisen turvallisuuden, verkkoratkaisuiden, tiedonhallinnan ja tv-palveluiden vahva asiantuntija. Viria-konsernin muodostavat emoyhtiö Viria Oyj ja sen tytäryhtiöt Viria Securi Oy, Viria LAN&WAN Oy, Hibox Systems Oy, Tansec Oy ja AB Sappa. Yhtiöt ovat kaikki hyvässä kasvussa ja monet niistä ovat markkinoillaan suurimpien toimijoiden joukossa.  www.viria.fi

Loihteella tapahtuu

Loihde oli toteuttamassa Puolustusvoimien Hackathonia

Kyberoperaatiot ovat yhä keskeisempi osa modernia puolustuskykyä, ja uusien ratkaisuiden kehittämisen tueksi Puolustusvoimat järjesti kyberpuolustusaiheinen SecD-Day Hackathonin 2.–4.2.2024. Loihde oli mukana yhteistyökumppanina toteuttamassa tapahtumaa yhdessä Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n…

Hedsam-kulunvalvontajärjestelmässä häiriötä

Hedsam-kulunvalvontajärjestelmissä, joissa on käytössä Hedsam-5 -elektroniikkakortteja, on havaittu ongelmia liikennöinnissä kortin ja palvelimen välillä. Tilanteella ei ole havaittu olevan vaikutuksia uusiin Hedsam X -järjestelmiin, joissa on käytössä pelkästään Hedsam-Node- ja…

Hämeen Lukko sulautuu Loihde Trust Oy:hyn 29.2.2024

Hämeen Lukko liittyi Loihde-konserniin yrityskaupan myötä viime vuoden huhtikuussa, ja 29.2.2024 Hämeen Lukko sulautuu Loihde Trust Oy:hyn. Yhdessä olemme vahvempia ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Autamme jatkossa asiakkaitamme turvallisuuden saralla…