Mika Vihervuori

Turvajärjestelmät ja kyberturva kulkevat käsi kädessä

Hyökkäys yrityksen verkkoon voi tulla suojaamattoman valvontakameran kautta tai siihen voi liittyä kulkukoodin anastus. Lukitus- ja valvontajärjestelmät pitäisikin kytkeä kyberturvallisuuteen: näin oikea käsi tietää, mitä vasen tekee ja turvallisuusriskit ja -kulut pienenevät. Virian Yksi turvallisuus -konseptissa digitaalisen ja fyysisen turvapalvelun saa hallittua yhden näytön kautta.
Poikkeustilanteissakaan turvallisuutta ei saisi laiminlyödä. ”Kevään digiloikan aikana näkyi uhkien kasvu sekä tunnusten kalasteluna että suorina tietoturvahyökkäyksinä”, toteaa ICT- ja turvateknologiaan erikoistuneen Viria Oyj:n toimitusjohtaja Mika Vihervuori. ”Mitä enemmän toiminta siirtyy verkkoon, sitä enemmän altistumme uusille uhille. Tähän täytyy varautua”, hän lisää.

Turvallisuus on kokonaisuus

Kun tietoverkkojen ja digitaalisten palveluiden rooli on yrityksissä kasvanut, myös turvallisuus menee entistä vahvemmin verkkoon. ”Se ei kuitenkaan poista lukituksen ja valvontajärjestelmien merkitystä. Verkkohyökkäyksiinkin voi liittyä jokin fyysinen elementti, kuten tunkeutumista toimitiloihin. Toisaalta esimerkiksi suojaamattoman valvontakameran kautta voidaan päästä yrityksen sisäverkkoon”, pohtii Virian toimitusjohtaja Mika Vihervuori.
Pilvipalveluiden yleistyminen sekä järjestelmien määrän ja niiden välisten integraatioiden kasvu kasvattavat uhkapinta-alaa asettaen kyberturvalle uudenlaisia haasteita. ”Identiteetin- ja pääsynhallinnan merkitys on kasvanut. Organisaation turvallisuusasiat pitäisi hallita, valvoa ja johtaa yhtenä kokonaisuutena sen sijaan, että kiinteistöpäällikkö hankkii valvontakameroita ja it-yksikössä vastataan erikseen tietoturvasta. Kun niitä hallitaan erikseen, tehdään kahteen kertaan asioita ja hävitään vaikuttavuudessa ja tehokkuudessa ”, Vihervuori muistuttaa.

Turvallisuusdataa voi hyödyntää liiketoiminnassa

Turvallisuusjärjestelmistä saatavaa dataa analysoimalla voidaan tuottaa arvokasta tietoa ja ennusteita liiketoiminnan kehittämiseksi tai ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.
”Antureiden ja kameroiden avulla voidaan optimoida prosessien sujuvuutta, tilojen käyttöastetta ja viihtyvyyttä. Hyvä esimerkki on koulujen ruokalatilojen kävijämäärän tarkkailu koronaepidemian aikaan: anturidatan avulla ruokailuaikojen porrastus voidaan optimoida ja näin pienentää tartuntariskiä.”
Virian Yksi turvallisuus -konseptissa digitaalisen ja fyysisen turvapalvelun saa hallittua yhden näytön kautta, olipa kyseessä sitten kulunvalvonta, laiteturvallisuus, palomuurit tai identiteetin hallinta. ”Edistyksellisessä organisaatiossa fyysisen ja digitaalisen maailman turvallisuusasiat käsitellään yhtenä kokonaisuutena”, Vihervuori kiteyttää.
Artikkeli on alunpern julkaistu Tulevaisuuden Suomi -lehdessä lokakuussa 2020. 

Virialla tapahtuu

Loihde Trust taustalla

Loihteen tytäryhtiöt Viria Security, Tansec ja Spellpoint siirtyvät yhteisen Loihde Trust brändin alle 1.9.2021 alkaen

Viria Security Oy, Tansec Oy ja Spellpoint Oy vaihtavat 1.9.2021 alkaen nimensä ja siirtyvät yhteisen Loihde Trust brändin alle. Olemme jatkossakin samat tutut yritykset mutta haluamme muutoksella korostaa yhteistyömme kasvua koko Loihde-yritysverkoston kanssa ja etenkin entistä tiiviimpää yhteistyötä Loihteen turvaliiketoiminnan sisällä. Nimenmuutostemme taustalla on tavoite palvella asiakkaitamme paremmin ja lisätä henkilökuntamme yhteenkuuluvuutta yhden brändin alla.

K2 Turvapalvelut ostaa Viria Securityn hälytyskeskuksen

K2 Turvapalvelut Oy on tänään allekirjoitetulla sopimuksella ostanut Turvallisuusyhtiö Viria Security Oy:n hälytyskeskusliiketoiminnan. Kaupan myötä K2 Turvapalveluille siirtyy Kokkolassa toimiva hälytyskeskus, jossa vastaanotetaan muun muassa murto-, kiinteistö- ja palohälytyksiä sekä…