Viria Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1. – 31.3.2020

Virian liikevaihto kasvoi alkuvuonna, koronaepidemian vuoksi näkymät loppuvuodelle heikentyneet

Tammi-maaliskuu 2020 lyhyesti

  • Viria-konsernin liikevaihto oli 26,2 milj. euroa (2019: 24,8 milj. euroa), muutos 5,6 %
  • Oikaistu käyttökate oli 1,1 milj. euroa (1,3 milj. euroa) eli 4,1 % liikevaihdosta
  • Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 0,6 milj. euroa (0,8 milj. euroa) eli 2,1 % liikevaihdosta
  • Katsauskauden oikaistu tulos oli -2,5 milj. euroa (-0,6 milj. euroa)
  • Osakekohtainen tulos oli -0,50 euroa (-0,12 euroa)

Näkymät vuodelle 2020

Viria muuttaa tilinpäätöstiedotteessa julkaisemaansa näkymää vuoden 2020 kehityksestä.
Vaikka koronaviruspandemian vaikutukset Virian liiketoimintaan ovat olleet vielä verrattain vähäiset, pandemiasta johtuvien rajoitusten sekä talouden hidastumisen vuoksi Viria arvioi vuoden 2020 liikevaihtonsa ja oikaistun käyttökatteensa jäävän edellisvuotta alhaisemmiksi. Yhtiö tarkentaa näkymiään, kun edellytykset arvioida markkinakehitystä normalisoituvat.
Aiempi, 28.2.2020 annettu ohjeistus vuodelle 2020 oli:
Viria arvioi digitaalisen kehittämisen ja turvallisuusratkaisujen kysynnän säilyvän vahvana. Kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseksi yhtiö tekee vuonna 2020 merkittäviä panostuksia liiketoimintansa kehittämiseen. Viria odottaa tilikaudella 2020 liikevaihdon kasvavan ja oikaistun käyttökatteen olevan vuoden 2019 tasolla.

Keskeiset tunnusluvut

(luvut ovat tilintarkastamattomia)

1-3/2020 1-3/2019 2019
Liikevaihto, t€ 26 248 24 845 103 104
Liikevaihdon muutos, % 5,6 0,8 -1,7
Käyttökate, t€ 772 1 269 5 598
Oikaistu käyttökate, t€1 1 066 1 324 5 492
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€ 256 739 1 723
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja, % 1,0 3,0 1,7
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€1 550 794 3 315
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, %1 2,1 3,2 3,2
Liikevoitto, t€ -1 516 -950 -5 201
Oikaistu liikevoitto, t€1 -1 221 -895 -3 609
Tilikauden tulos, t€ -2 711 -654 10 859
Oikaistu tilikauden tulos, t€1 -2 476 -610 12 459
Tase, t€ 148 020 152 659 152 512
Omavaraisuusaste, % 81,6 76,1 78,7
Tulos/osake, euroa 2 -0,5 -0,12 2,04
Emoyhtiön oma pääoma/osake, euroa 2 23 22 23
Henkilöstön lkm keskimäärin 707 682 693

1 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.
2 Konsernin omistamat omat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä

Toimitusjohtaja Mika Vihervuori:

Viria kasvatti liikevaihtoaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yli viidellä prosentilla 26,2 miljoonaan euroon. Erityisesti turvaliiketoiminta on jatkanut hyvää orgaanista kasvuaan alkuvuoden aikana. Oikaistu käyttökate jäi viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 0,3 M€ johtuen pääasiassa liiketoiminnan kehittämiseen tehdyistä panostuksista. Katsauskauden tulosta heikentää lisäksi sijoitussalkkujen realisoitumaton arvonalenema.
Maaliskuussa Viria nosti omistustaan Aureolis Oy:stä siten, että se omistaa nyt yhtiön koko osakekannan. Kauppa toteutettiin osakevaihtona. Analytiikka- ja tiedolla johtamisen palveluita tuottava Aureolis on ollut osa Viria-konsernia vuodesta 2017 lähtien ensin osakkuusyhtiönä ja vuoden 2019 alusta saakka tytäryhtiönä.
Koronapandemian vaikutukset Virian liiketoimintaan ovat olleet tähän asti maltilliset eivätkä ne näy vielä ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksessa. Joitakin asiakasprojekteja on koronatilanteen vuoksi siirretty eteenpäin tai peruutettu, ja ymmärrettävistä syistä johtuen asennuskäynnit esimerkiksi sairaaloihin ja palvelukoteihin on rajattu vain välttämättömiin. Toisaalta etätyön lisääntyminen asiakasyrityksissä on lisännyt tarvetta turvallisten ja kapasiteetiltaan riittävien etäyhteyksien tuottamiselle. Tietoturvan merkitys on kasvanut, sillä aina on niitä, jotka pyrkivät hyödyntämään poikkeustilannetta myös epärehellisiin tarkoituksiin.
Äkillisesti kehittynyt koronatilanne on synnyttänyt myös uusia ratkaisuja Virian asiakkaiden auttamiseksi. Viria Security tuotteisti pikavauhtia kumppaninsa 9Solutionsin hoitajakutsujärjestelmän, joka voidaan pystyttää sairaalan oman henkilökunnan voimin esimerkiksi väliaikaisiin hoitotiloihin. Bitfactor on käynnistänyt Murros- ja Horisontti-konseptit, joilla se auttaa koronatilanteesta kärsiviä yrityksiä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Pandemian ensimmäisinä viikkoina Viriassa keskityttiin erityisesti henkilöstön ja asiakkaiden terveyden ja turvallisuuden varmistamiseen. Suurin osa virialaisista siirtyi maaliskuun puolivälissä etätöihin, ja työskentely kotoa käsin on sujunut olosuhteisiin nähden erinomaisesti. Niiden tehtävien osalta, joita tehdään asiakkaiden tai yhtiön omissa tiloissa, pyrimme suojaamaan henkilöstöämme suojavälineillä ja hygieniaa tehostamalla.
Edessä olevan taantuman syvyyttä ja pituutta on vaikea ennustaa. Katsomme Virian tulevaisuuteen kuitenkin luottavaisin mielin. Yhtiön vahva pääomarakenne antaa meille kantavan pohjan vaikeiden aikojen ylittämiseen, ja tuottamillemme turva- ja it-palveluille on tarvetta suhdannetilanteesta huolimatta. Digitalisaatiokehitys on kokenut tänä keväänä ennennäkemättömän kiihdytyksen, ja nyt jos koskaan on käyttöä Virian perustehtävälle eli digitalisaation rakentamiselle turvallisesti.
Lisätietoja
Toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140
Viria on tieto- ja turvateknologian ratkaisutoimittaja, joka rakentaa digitalisaatiota turvallisesti. Toiminnassamme yhdistyy tiedolla johtamisen, digitaalisen liiketoiminnan sekä fyysisen ja tietoturvallisuuden vankka asiantuntemus sekä asiakasläheinen ja uutta luova toimintatapa.
Viria-konsernin muodostavat emoyhtiö Viria Oyj ja sen tytäryhtiöt Viria Security Oy, Aureolis Oy, Bitfactor Oy, Hibox Systems Oy, Tansec Oy ja Spellpoint Oy. Yhtiöt ovat kaikki hyvässä kasvussa ja niillä on vankka markkina-asema.  Virian liikevaihto vuonna 2019 oli 103 miljoonaa euroa. Henkilöstöä konsernissa on tällä hetkellä noin 700.  www.viria.fi

Loihteella tapahtuu

Loihde oli toteuttamassa Puolustusvoimien Hackathonia

Kyberoperaatiot ovat yhä keskeisempi osa modernia puolustuskykyä, ja uusien ratkaisuiden kehittämisen tueksi Puolustusvoimat järjesti kyberpuolustusaiheinen SecD-Day Hackathonin 2.–4.2.2024. Loihde oli mukana yhteistyökumppanina toteuttamassa tapahtumaa yhdessä Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n…

Hedsam-kulunvalvontajärjestelmässä häiriötä

Hedsam-kulunvalvontajärjestelmissä, joissa on käytössä Hedsam-5 -elektroniikkakortteja, on havaittu ongelmia liikennöinnissä kortin ja palvelimen välillä. Tilanteella ei ole havaittu olevan vaikutuksia uusiin Hedsam X -järjestelmiin, joissa on käytössä pelkästään Hedsam-Node- ja…

Hämeen Lukko sulautuu Loihde Trust Oy:hyn 29.2.2024

Hämeen Lukko liittyi Loihde-konserniin yrityskaupan myötä viime vuoden huhtikuussa, ja 29.2.2024 Hämeen Lukko sulautuu Loihde Trust Oy:hyn. Yhdessä olemme vahvempia ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Autamme jatkossa asiakkaitamme turvallisuuden saralla…