Viria tähtää turvallisuus- ja verkkoratkaisujen sekä tiedonhallinnan edelläkävijäksi

Viria-konsernin uudessa strategiassa painopisteitä on liikevaihdon voimakas kasvu, kannattavuuden parantaminen ja liiketoiminnan kehittäminen.

Viria-nimen juuri käyttöön ottaneesta, entisestä Anvia-konsernista ollaan lähivuosien aikana rakentamassa turvallisuus- ja verkkoratkaisujen ja tiedonhallinnan edelläkävijää. Myös ovet kansainväliseen laajentumiseen pidetään avoinna.
Tällä hetkellä Viria-konsernin liiketoiminnoista suurimmat ovat Suomessa turvaratkaisuja tuottava Securi ja asennusyhtiö Viria Link sekä Ruotsissa tv-palveluita toimittava Sappa. Tarkoituksena on näiden rinnalle neljänneksi tukijalaksi kasvattaa tiedonhallintaan ja analytiikkaan keskittyvää liiketoimintaa.
”Yrityksissä syntyy valtava määrä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää liiketoiminnassa nykyistä selvästi paremmin. Näemme isoja mahdollisuuksia tiedon jalostamisessa ja analysoinnissa yritysten hyödyksi, ja tätä haluamme lähteä kehittämään”, kertoo Virian konsernijohtaja Mika Vihervuori.
Tieto ja sen hallinta liittyvät tiiviisti sekä turvateknologiaan että tietoverkkoihin, joten se sopii hyvin Virian muuhun toimintaan. Tavoitteena onkin rakentaa nyt varsin erillisistä tytäryhtiöistä koostuvasta konsernista yhtenäinen kokonaisuus, jonka osat ovat yhdessä enemmän kuin osiensa summa.
Viria tavoittelee liikevaihdon kasvattamista 120 miljoonaan euroon vuonna 2020. Reilun 40 miljoonan euron kasvusta noin neljäsosan odotetaan olevan orgaanista ja kolme neljäsosaa tulisi yritysostoista.
”Virialla on mittava sijoitusvarallisuus, jonka arvo nousee yli 100 miljoonan euron. Se tarjoaa vankan taloudellisen pohjan liiketoiminnan laajentamiselle. Myös omistajien toivomus on, että yhtiö harjoittaa aktiivista liiketoimintaa eikä ole pelkästään pääomasijoittaja. Haluamme nostaa yhtiön arvoa kehittämällä sekä nykyistä liiketoimintaa että luomalla uutta. Samanaikaisesti on ensiarvoisen tärkeää parantaa konsernin kannattavuutta”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Aappo Kontu.
Tavoitteena on rakentaa Viriasta seuraavien 3-5 vuoden aikana kasvunäkymiltään ja kannattavuudeltaan sellainen yhtiö, jolla on edellytykset mahdolliseen listautumiseen. ”Tämä edellyttää pitkäjänteistä ja tavoitteellista työtä, mutta tällä aikavälillä tavoite on mielestämme realistinen”, Kontu toteaa.
Yhtenä kehittämisen keinona on oman kehitysyksikön perustaminen Vaasaan. Viria Idea -nimen saaneen kehitysyksikön tehtävänä on kehittää nopeasti ja ketteräsi uusia liiketoimintoja tai niiden osia. Yksikkö tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä ympäristön kanssa, mahdollisia kumppaneita ovat mm. yliopistot, tutkimuslaitokset, kehitysyhtiöt ja muut yritykset. Yksikkö aloittaa toimintansa mahdollisimman pian, joka tapauksessa ensi vuoden aikana.
 
Kuvassa vas. toimitusjohtaja Mika Vihervuori, hallituksen pj. Aappo Kontu ja hallintoneuvoston pj. Juha Luukko. 
 
Lisätietoja     hallituksen puheenjohtaja Aappo Kontu, puh. 044 425 2210
toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140

Loihteella tapahtuu

Loihde oli toteuttamassa Puolustusvoimien Hackathonia

Kyberoperaatiot ovat yhä keskeisempi osa modernia puolustuskykyä, ja uusien ratkaisuiden kehittämisen tueksi Puolustusvoimat järjesti kyberpuolustusaiheinen SecD-Day Hackathonin 2.–4.2.2024. Loihde oli mukana yhteistyökumppanina toteuttamassa tapahtumaa yhdessä Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n…

Hedsam-kulunvalvontajärjestelmässä häiriötä

Hedsam-kulunvalvontajärjestelmissä, joissa on käytössä Hedsam-5 -elektroniikkakortteja, on havaittu ongelmia liikennöinnissä kortin ja palvelimen välillä. Tilanteella ei ole havaittu olevan vaikutuksia uusiin Hedsam X -järjestelmiin, joissa on käytössä pelkästään Hedsam-Node- ja…

Hämeen Lukko sulautuu Loihde Trust Oy:hyn 29.2.2024

Hämeen Lukko liittyi Loihde-konserniin yrityskaupan myötä viime vuoden huhtikuussa, ja 29.2.2024 Hämeen Lukko sulautuu Loihde Trust Oy:hyn. Yhdessä olemme vahvempia ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Autamme jatkossa asiakkaitamme turvallisuuden saralla…