Viria tähtää vahvaan kasvuun

Viria on muutaman vuoden aikana määrätietoisesti rakentanut itsestään tiedolla johtamisen, digitaalisen liiketoiminnan ja kokonaisturvallisuuden asiantuntijaa.

Konserni on strategiansa mukaisesti kasvanut merkittävästi sekä orgaanisesti että yritysostoilla, ja sen yhtiöt ovat saavuttaneet vakaan markkina-aseman omilla toimialoillaan. Turvallisuusalaa Viria on uudistanut yksi turvallisuus -konseptillaan, jossa digitaalista ja fyysistä turvallisuutta hallitaan kokonaisuutena.
Yhtiön hallitus on tarkentanut Virian strategiaa tänä vuonna toteutetun laajan skenaariotyön pohjalta. Strategian peruslinjausten todettiin olevan edelleen relevantteja. Virian päätehtävänä on rakentaa digitalisaatiota turvallisella ja kestävällä tavalla. Tavoitteena on kasvaa voimakkaasti ja nousta tiedon ja digitalisaation hyödyntämisen sekä älykkään turvallisuuden edelläkävijäksi.
“Strategiatyön aikana tehty nykyisen ja tulevan toimintaympäristömme kattava analysointi antaa strategialle lujan pohjan. Oli mieluisaa nähdä, että muutama vuosi sitten tekemämme valinnat ovat ohjanneet meitä oikeaan suuntaan ja voimme edetä sillä tiellä”, sanoo Virian toimitusjohtaja Mika Vihervuori. “Tulevalle kasvulle olennaisia rakennustarpeita ovat tarjooman ja osaamisen asiakaslähtöinen kehittäminen sekä liiketoimintojen yhteistyö myynnissä ja asiakasratkaisuiden luomisessa.”

Teemme digitalisaatiota turvallisesti

Tavoitteenamme on tehdä parempaa ja turvallisempaa huomista tiedon ja älykkään teknologian avulla.
Edistämme asiakkaidemme menestystä kahdella tavalla:

  1. Autamme hyödyntämään tietoa ja digitalisaatiota paremman asiakaskokemuksen tuottamiseksi ja kilpailuedun saavuttamiseksi.
  2. Luomme mielenrauhaa suojaamalla ihmiset, tiedon ja omaisuuden ratkaisuilla, jotka varmistavat turvallisen ja samalla sujuvan arjen.

Rakennamme innovatiivisia, kestäviä digitaalisia palveluita, jotka perustuvat palvelumuotoilun ja datan hyödyntämisen kautta saatuun vankkaan ymmärrykseen asiakkaistamme ja heidän tarpeistaan. Olemme edelläkävijä tieto-ohjautuvien organisaatioiden kehittämisessä.
Ainoana Suomessa tarjoamme kokonaisturvallisuutta, joka kattaa sekä digitaalisen että fyysisen suojan ja näin tehostaa asiakkaan turvallisuuden hallintaa. Haluamme tehdä turvallisuudesta vaivatonta ja mahdollistaa sen, että tiedon ja järjestelmien ja kulkuväylien käyttö on niihin oikeutetuille paitsi turvallista, myös sujuvaa.

Jatkamme voimakasta kasvua.

Yritysten ja yhteiskunnan vahva digitalisaatiokehitys sekä digitaalisen ja fyysisen maailman limittyminen keskenään tarjoavat Virialle ja sen palveluille hedelmällisen kasvupohjan, ja tavoitteenamme on kasvaa markkinaa nopeammin.
Kasvun lähteenä näemme olevan palveluidemme voimakkaan kysynnän ja strategiset painotuksemme kasvaviin palvelualueisiin, kuten data-analytiikkaan, liiketoiminnan digitalisointiin sekä kyberturvallisuuteen. Laaja asiakaskuntamme antaa mahdollisuuksia merkittäviin synergioihin palveluidemme myynnissä, ja liiketoimintojen toisiaan täydentävät kyvykkyydet toimivat pohjana uusille innovatiivisille asiakasratkaisuille. Vahva taseemme mahdollistaa myös strategiaa tukevat yritysostot.

Menestyksemme perustuu ihmisiin ja heidän osaamiseensa.

Ihmiset tekevät Virian ja sen palvelut. Korkea asiakastyytyväisyytemme perustuu osaavaan ja sitoutuneeseen henkilöstöön ja palvelukykyymme ympäri Suomen. Haluamme tarjota työpaikan, jossa ihmiset voivat hyvin, kehittyvät ammattilaisina ja kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä joka päivä.
 
Lisätietoja            toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140
 
Viria on tieto- ja turvateknologian ratkaisutoimittaja, joka rakentaa digitalisaatiota turvallisesti. Toiminnassamme yhdistyy tiedolla johtamisen, digitaalisen liiketoiminnan sekä fyysisen ja tietoturvallisuuden vankka asiantuntemus sekä asiakasläheinen ja uutta luova toimintatapa.
Viria-konsernin muodostavat emoyhtiö Viria Oyj ja sen tytäryhtiöt Viria Security Oy, Aureolis Oy, Bitfactor Oy, Hibox Systems Oy, Tansec Oy ja Spellpoint Oy. Yhtiöt ovat kaikki hyvässä kasvussa ja niillä on vankka markkina-asema.  Virian liikevaihto vuonna 2018 oli 105 miljoonaa euroa. Henkilöstöä konsernissa on tällä hetkellä noin 690.  www.viria.fi
 
 

Loihteella tapahtuu

Loihde oli toteuttamassa Puolustusvoimien Hackathonia

Kyberoperaatiot ovat yhä keskeisempi osa modernia puolustuskykyä, ja uusien ratkaisuiden kehittämisen tueksi Puolustusvoimat järjesti kyberpuolustusaiheinen SecD-Day Hackathonin 2.–4.2.2024. Loihde oli mukana yhteistyökumppanina toteuttamassa tapahtumaa yhdessä Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n…

Hedsam-kulunvalvontajärjestelmässä häiriötä

Hedsam-kulunvalvontajärjestelmissä, joissa on käytössä Hedsam-5 -elektroniikkakortteja, on havaittu ongelmia liikennöinnissä kortin ja palvelimen välillä. Tilanteella ei ole havaittu olevan vaikutuksia uusiin Hedsam X -järjestelmiin, joissa on käytössä pelkästään Hedsam-Node- ja…

Hämeen Lukko sulautuu Loihde Trust Oy:hyn 29.2.2024

Hämeen Lukko liittyi Loihde-konserniin yrityskaupan myötä viime vuoden huhtikuussa, ja 29.2.2024 Hämeen Lukko sulautuu Loihde Trust Oy:hyn. Yhdessä olemme vahvempia ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Autamme jatkossa asiakkaitamme turvallisuuden saralla…