lähitapiola-uusi-sopimus

Viria turvaa LähiTapiolan IT-infrastruktuurin jatkossakin – uusi jatkosopimus tehty

Uusi sopimus on astunut voimaan vuoden 2019 alusta. Viria tarjoaa ja turvaa laajasti LähiTapiolan IT-infrastruktuurille kriittiset palvelut jatkossakin.

Uusi sopimus pohjautuu aiempaan yhteistyöhön Virian ja LähiTapiolan välillä. Tärkeitä vaikutustekijöitä jatkosopimuksen synnylle olivat Virian korkealaatuiset palvelut sekä kokonaispalveluiden joustavuus.
”Olemme vanhaan sopimukseen ja toimintaan olleet tyytyväisiä edelliset vuodet. Olemme saaneet Virialta erinomaista palvelua”, kertoo LähiTapiolan palvelupäällikkö Kimmo Kuitunen.
Viria tulee uuden sopimuksen puitteissa tuottamaan LähiTapiolan IT-infrastruktuurille kriittiset palvelut heidän liiketoimintansa jatkuvuuden varmistamiseksi. Näihin kuuluvat muun muassa tietoturva, yhtiöryhmien sisäiset tietoverkot ja tietoliikenne, WLAN, sovelluskuorman jako ja nimipalvelut.
”Nimenomaan näissä palveluissa, joita Virialta otamme, on äärimmäisen tärkeää, että tiedetään meidän vakavuus näihin asioihin”, Kuitunen kiittelee. ”Jos ajatellaan palomuuria ja kuormanjakoa, niin ne ovat kriittiset pisteet ulkomaailmaan, koska järjestelmiämme käytetään verkossa”, hän painottaa.
Palvelukokonaisuus on toteutettu LähiTapiolan tarpeiden mukaisesti Viria Securityn korkean käytettävyyden kokonaispalveluina ja palvelut kattavat maantieteellisesti koko Suomen. Esimerkiksi Virian tarjoamat WLAN-palvelut ovat laajoja ja Virialta hankitut verkkolaitteet ovat käytössä LähiTapiolan kaikissa noin 300 toimipisteessä.
Kuitunen mainitsee myös domain-nimien tilauksen, jonka he ovat keskittäneet kokonaan Virialle. ”Niiden tilaukset ovat meidän kannalta äärimmäisen helppoja ja se on ollut toimivaa. Varaukset ovat tulleet todella nopeasti. Ei ole mitään pahaa sanottavaa”, Kuitunen pohtii.
”Tavoitteena oli, että myös mahdollisimman moni meidän kolmannen osapuolen toimittaja pystyisi suoraan kommunikoimaan Virian kanssa, ja näin tilanne on”, hän sanoo tyytyväisenä.
Viria on tuottanut kokonaispalveluita LähiTapiolalle vuodesta 2011 lähtien. Asiakassuhdetaival alun perin alkoi jo vuonna 2004. Lisäksi Viria on useana vuonna ollut yhteistyökumppanina LähiTapiolan järjestämässä Hack Day -tapahtumassa, jossa asiantuntijat tutkivat LähiTapiolan tietoliikenneverkossa olevan kohdejärjestelmän tietoturvallisuutta.
Omaa turvallisuuttaan ja palveluitaan LähiTapiola voi seurata Virian LANmanage-portaalissa. ”LANmanage on selvä ja helppokäyttöinen tuote. Sen kautta on yksinkertaista tehdä tikettejä ja tikettien seuranta on loistavaa”, Kuitunen kehuu.
”Kaikin puolin voidaan sanoa, että Virialta saadaan ensiluokkaista tukea meidän ongelmiin ja siellä todella ymmärretään meidän huolet ja ympäristö”, Kuitunen päättää tyytyväisenä.
Lisätietoja Virialta
Tuomo Heikkinen (tuomo.heikkinen@viria.fi)
Jukka Hautakangas (jukka.hautakangas@viria.fi)

Loihteella tapahtuu

Loihde Trust taustalla

Loihteen CSOC käyttöön nopeasti ja ilman sitoutumista

Loihde Trustin CSOC eli kyberturvakeskus on nyt mahdollista saada nopeasti käyttöön ilman sitoutumista pitkään sopimusaikaan. Perinteisesti CSOC-ratkaisut otetaan käyttöön 36 kuukauden eli kolmen vuoden sopimuksella, joten Loihde Trustin tarjoama mahdollisuus…