Virian osavuosikatsaus 1-6/2019: Turvaratkaisut hyvässä nosteessa, osaajapula rajoittaa digitaalisen kehittämisen kasvua

  • Viria-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 51,6 miljoonaa euroa
  • Konsernin liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 1,4 miljoonaa euroa
  • Katsauskauden tulos oli -0,2 miljoonaa euroa
  • Luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoden kanssa viime ja tänä vuonna toteutettujen yrityskauppojen vuoksi.
Keskeiset tunnusluvut 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
Liikevaihto, t€ 51 571 53 009 104 924
Liikevaihdon muutos, % -2,7 41,8 19,4
Käyttökate 2 453 2 242 21 218
Oikaistu käyttökate, t€1 2 204 2 668 6 309
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€ 1 377 986 18 736
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja, % 2,7 1,9 17,9
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€1 1 129 1 413 3 827
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, %1 2,2 2,7 3,6
Liikevoitto, t€ -2 057 -1 819 13 060
Oikaistu liikevoitto, t€1 -2 306 -1 392 -1 849
Tilikauden tulos, t€ -162 18 649 32 072
Oikaistu tilikauden tulos, t€1 -374 20 040 18 102
Tase, t€ 141 195 163 751 160 993
Omavaraisuusaste, % 75,7 63,8 72,1
Tulos/osake, euroa 2 -0,03 3,51 6,02
Emoyhtiön oma pääoma/osake, euroa 2 21 21 22
Henkilöstön lkm keskimäärin 688 489 516

1 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.
2 Konsernin omistamat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä
Lisää tunnuslukuja on nähtävissä taulukko- ja graafisessa muodossa verkkosivuillamme.

Toimitusjohtaja Mika Vihervuori:

Vuoden ensimmäinen puolisko sujui Virialla odotusten mukaisesti. Liikevaihdon lievä lasku edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta oli odotettua ja johtuu pääosin ruotsalaisen tytäryhtiömme Sappan myynnistä viime syksynä. Muutamat isot asiakkaat supistivat digitaalisen kehittämisen hankintojaan alkuvuonna, ja se on hidastanut liikevaihdon kasvua ja vaikuttanut lyhyen aikavälin kannattavuuteen. Arvioimme vaikutusten jäävän kuitenkin väliaikaisiksi, koska olemme onnistuneet korvaamaan vähentyneitä tehtäviä uusilla asiakkuuksilla. Turvaratkaisuiden orgaaninen kasvu on jatkunut koko alkuvuoden hyvällä tasolla. Digitaalisten palveluiden kehittämisessä suurin kasvua rajoittava tekijä on osaajapula.
Kannattavuuden parantaminen on yksi painopisteistämme konsernin kehittämisessä. Operatiivisen tehokkuuden parantamiseksi on jo otettu useita askeleita, jotka eivät tosin vielä näy koko konsernin luvuissa. Liikevoittoa ja tulosta rasittavat viime vuosina tehdyistä yritysostoista aiheutuneet liikearvopoistot. Viime vuoden vastaavan ajankohdan poikkeuksellisen korkeata tulosta selittävät DNA-osakkeiden myyntivoitot.
Palveluidemme kysyntä jatkuu vahvana, ja katsauskauden aikana olemme solmineet useita sopimuksia isojen yritysten ja merkittävien julkishallinnon organisaatioiden kanssa. Digitalisaatio etenee yhä useammille aloille ja toimintoihin, mikä tuo innostavia mahdollisuuksia Virialle. Olemme auttamassa asiakkaitamme parantamaan palveluitaan ja prosessejaan sekä hyödyntämään eri lähteistä saatavaa dataa. Kasvavaa kiinnostusta useilla toimialoilla näkyy esimerkiksi analytiikkaa, IoT:ta ja tiedolla johtamista kohtaan.
Viime aikoina Suomessakin tapahtuneet tietoturvahyökkäykset ovat osoittaneet kattavan suojauksen ja nopean reagointikyvyn merkityksen. Asiakkaitamme kohtaavien uhkien ennakointiin ja niihin reagointiin olemme panostaneet vahvistamalla merkittävästi kyberturvakeskuksemme palvelukykyä kasvattamalla resursseja ja osaamista sekä hyödyntämällä edistyneitä teknologioita, kuten koneoppimista. Ainutlaatuinen yksi turvallisuus -konseptimme, joka yhdistää sekä tietoturvan että turvateknologian, vastaa hyvin tietoverkoista yhä tiiviimmin riippuvaisen yhteiskunnan turvallisuushaasteisiin.
Osaava ja sitoutunut henkilöstö on Virian menestyksen avaintekijöitä, ja siksi Viria Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa henkilölle suunnattua osakepohjaista kannustinohjelmaa uudella ansaintakaudella. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää Virian työntekijöiden ja osakkeenomistajien etuja kannustamalla Virian työntekijöitä sijoittamaan yhtiön osakkeisiin ja sitoutumaan työskentelyyn yhtiön tavoitteiden puolesta. Osakeohjelmaan sisältyy uusosakeanti, joka perustuu varsinaisen yhtiökokouksen keväällä antamaan valtuutukseen ja jossa yhtiö laskee liikkeelle enintään 84 000 uutta osaketta.
Olemme kevään ja kesän aikana työstäneet laajassa strategiasuunnittelussa Virian perustehtävää, tavoitteita ja kilpailuetuja seuraaville vuosille. Työ saataneen päätökseen syksyn aikana, minkä jälkeen tulemme kertomaan strategian sisällöstä sidosryhmillemme.

Näkymät loppuvuodelle

Viria arvioi kuluvan vuoden liikevaihdon ja oikaistun käyttökatteen jäävän viime vuoden tasosta johtuen muutoksista konsernirakenteessa ja muutaman ison asiakkaan kehittämistyön painotuksissa. Uusien sopimusten ja asiakaskunnan monipuolistumisen johdosta ennakoimme tilauskannan kehittyvän positiivisesti.
 
Lisätietoja            toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140
 
Viria on tieto- ja turvateknologian ratkaisutoimittaja, joka rakentaa digitalisaatiota turvallisesti. Toiminnassamme yhdistyy tiedolla johtamisen, digitaalisen liiketoiminnan sekä fyysisen ja tietoturvallisuuden vankka asiantuntemus sekä asiakasläheinen ja uutta luova toimintatapa. Viria-konsernin muodostavat emoyhtiö Viria Oyj ja sen tytäryhtiöt Viria Security Oy, Aureolis Oy, Bitfactor Oy, Hibox Systems Oy, Tansec Oy ja Spellpoint Oy. Yhtiöt ovat kaikki hyvässä kasvussa ja niillä on vankka markkina-asema.  Virian liikevaihto vuonna 2018 oli 105 miljoonaa euroa. Henkilöstöä konsernissa on tällä hetkellä noin 690.  www.viria.fi

Loihteella tapahtuu

Loihde oli toteuttamassa Puolustusvoimien Hackathonia

Kyberoperaatiot ovat yhä keskeisempi osa modernia puolustuskykyä, ja uusien ratkaisuiden kehittämisen tueksi Puolustusvoimat järjesti kyberpuolustusaiheinen SecD-Day Hackathonin 2.–4.2.2024. Loihde oli mukana yhteistyökumppanina toteuttamassa tapahtumaa yhdessä Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n…

Hedsam-kulunvalvontajärjestelmässä häiriötä

Hedsam-kulunvalvontajärjestelmissä, joissa on käytössä Hedsam-5 -elektroniikkakortteja, on havaittu ongelmia liikennöinnissä kortin ja palvelimen välillä. Tilanteella ei ole havaittu olevan vaikutuksia uusiin Hedsam X -järjestelmiin, joissa on käytössä pelkästään Hedsam-Node- ja…

Hämeen Lukko sulautuu Loihde Trust Oy:hyn 29.2.2024

Hämeen Lukko liittyi Loihde-konserniin yrityskaupan myötä viime vuoden huhtikuussa, ja 29.2.2024 Hämeen Lukko sulautuu Loihde Trust Oy:hyn. Yhdessä olemme vahvempia ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Autamme jatkossa asiakkaitamme turvallisuuden saralla…