Virian osavuosikatsaus 1-9/2019: Liikevaihdon ja tuloksen lasku odotettua, tilikauden näkymät ennallaan

  • Viria-konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 74,6 miljoonaa euroa
  • Konsernin liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 2,0 miljoonaa euroa
  • Katsauskauden tulos oli -1,5 miljoonaa euroa
  • Luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoden kanssa viime ja tänä vuonna toteutettujen yrityskauppojen vuoksi.

 

Keskeiset tunnusluvut 1-9/2019 1-9/2018 1-12/2018
Liikevaihto, t€

74 587

79 773 104 924
Liikevaihdon muutos, % -6,5 34,1 19,4
Käyttökate 3 610 4 504 21 218
Oikaistu käyttökate, t€1 3 416 5 028 6 309
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€ 1 996 2 613 18 736
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja, % 2,7 3,3 17,9
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€1 1 801 3 137 3 827
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, %1 2,4 3,9 3,6
Liikevoitto, t€ -3 183 -1 858 13 060
Oikaistu liikevoitto, t€1 -3 378 -1 357 -1 849
Tilikauden tulos, t€ -1 460 18 188 32 072
Oikaistu tilikauden tulos, t€1 -1 629 19 638 18 102
Tase, t€ 135 521 158 752 160 993
Omavaraisuusaste, % 78,8 65,6 72,1
Tulos/osake, euroa 2 -0,28 3,42 6,02
Emoyhtiön oma pääoma/osake, euroa 2 21 21 22
Henkilöstön lkm keskimäärin 692 511 516

 
1 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.
2 Konsernin omistamat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä
Lisää tunnuslukuja on nähtävissä taulukko- ja graafisessa muodossa verkkosivuillamme.
 

Toimitusjohtaja Mika Vihervuori:

Virian alkuvuoden liikevaihto jäi edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa alemmaksi, mihin suurimpana syynä on tytäryhtiö Sappan myynti viime vuoden syksyllä. Liikevaihtoon ovat lisäksi vaikuttaneet muutaman ison asiakkaan alkuvuonna tekemät muutokset digitaalisen kehittämisen painotuksissa. Olemme onnistuneet korvaamaan tästä aiheutunutta myynnin pudotusta uusilla asiakkuuksilla. Sen tulokset näkyvät liikevaihdossa ja kannattavuudessa vasta myöhemmin.
Syksy käynnistyi myynnin osalta vilkkaana, ja olemme solmineet useita uusia tai jatkosopimuksia merkittävien julkishallinnon organisaatioiden kuten sairaanhoitopiirien kanssa. Sote-ala on yksi turvaliiketoimintamme suurimmista asiakasryhmistä, ja sen tarpeisiin olemme rakentamassa myös kokonaisvaltaisia tiedon hyödyntämisen ratkaisuja.
Tarjoamiemme digitaalisten palveluiden kysyntä on jatkunut voimakkaana, ja siinä kasvua rajoittaa ensisijaisesti osaajien saatavuus. Tytäryhtiömme Bitfactor ja Aureolis kilpailevat alan muiden toimijoiden kanssa niukoilla rekrytointimarkkinoilla, jossa ne ovat jatkuvan yrityskulttuurin ja osaamisen kehittämisen ansiosta onnistuneet varsin hyvin.
Tytäryhtiömme Tansec toi elokuussa markkinoille pilvipohjaisen kiinteistönhallintapalvelun, jota voidaan käyttää muun muassa hälytysten siirtoon, etävalvontaan, ennakoivaan kunnossapitoon, optimoituun huoltoon sekä datan siirtämiseen haluttuun kohteeseen jatkojalostettavaksi.
Aureolis ja Viria Security ovat puolestaan rakentaneet älykkäitä IoT-ratkaisuja kiinteistöjen käyttöasteen ja viihtyvyystekijöiden seurantaan. Yksi sellainen seuraa Helsingissä sijaitsevan Ressun koulun luokkien käyttöastetta. Ratkaisu on osa Helsingin kaupungin Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanketta, ja se toimii myös pohjana innovaatiokilpailulle, jossa kaupunki haastaa yrityksiä kiinteistöjen uudenlaisten IoT-ratkaisujen kehittämiseen.
Henkilöstön sitoutumisesta ja luottamuksesta Virian tulevaisuuteen kertoo osakekannustinohjelmamme saavuttama suosio. Noin puolet virialaisista osallistui siihen liittyneeseen henkilöstöantiin, ja anti ylimerkittiin jo toisena vuotena peräkkäin. 7.10. rekisteröidyssä annissa laskettiin liikkeelle 83 789 uutta osaketta, minkä jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on 5 467 389.
Virian ja sen tytäryhtiöiden strategiasuunnittelu on edennyt viimeistelyvaiheeseen ja tulemme kertomaan sen sisällöstä joulukuussa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Viria Oyj on myynyt omistamansa DNA-osakkeet Telenorille lokakuun alussa. Myyntihinta oli 20,9 miljoonaa euroa, josta Virialle tuloutui myyntivoittoa 18 miljoonaa euroa.

Näkymät loppuvuodelle

Viria arvioi kuluvan vuoden liikevaihdon ja oikaistun käyttökatteen jäävän viime vuoden tasosta johtuen muutoksista konsernirakenteessa ja muutaman ison asiakkaan kehittämistyön painotuksissa. Uusien sopimusten ja asiakaskunnan monipuolistumisen johdosta ennakoimme tilausten määrän kehittyvän positiivisesti.
Lisätietoja            toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140
 
Viria on tieto- ja turvateknologian ratkaisutoimittaja, joka rakentaa digitalisaatiota turvallisesti. Toiminnassamme yhdistyy tiedolla johtamisen, digitaalisen liiketoiminnan sekä fyysisen ja tietoturvallisuuden vankka asiantuntemus sekä asiakasläheinen ja uutta luova toimintatapa.
Viria-konsernin muodostavat emoyhtiö Viria Oyj ja sen tytäryhtiöt Viria Security Oy, Aureolis Oy, Bitfactor Oy, Hibox Systems Oy, Tansec Oy ja Spellpoint Oy. Yhtiöt ovat kaikki hyvässä kasvussa ja niillä on vankka markkina-asema.  Virian liikevaihto vuonna 2018 oli 105 miljoonaa euroa. Henkilöstöä konsernissa on tällä hetkellä noin 690.  www.viria.fi

Loihteella tapahtuu

Loihde oli toteuttamassa Puolustusvoimien Hackathonia

Kyberoperaatiot ovat yhä keskeisempi osa modernia puolustuskykyä, ja uusien ratkaisuiden kehittämisen tueksi Puolustusvoimat järjesti kyberpuolustusaiheinen SecD-Day Hackathonin 2.–4.2.2024. Loihde oli mukana yhteistyökumppanina toteuttamassa tapahtumaa yhdessä Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n…

Hedsam-kulunvalvontajärjestelmässä häiriötä

Hedsam-kulunvalvontajärjestelmissä, joissa on käytössä Hedsam-5 -elektroniikkakortteja, on havaittu ongelmia liikennöinnissä kortin ja palvelimen välillä. Tilanteella ei ole havaittu olevan vaikutuksia uusiin Hedsam X -järjestelmiin, joissa on käytössä pelkästään Hedsam-Node- ja…

Hämeen Lukko sulautuu Loihde Trust Oy:hyn 29.2.2024

Hämeen Lukko liittyi Loihde-konserniin yrityskaupan myötä viime vuoden huhtikuussa, ja 29.2.2024 Hämeen Lukko sulautuu Loihde Trust Oy:hyn. Yhdessä olemme vahvempia ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Autamme jatkossa asiakkaitamme turvallisuuden saralla…