Viria är nu Loihde – bolaget utreder en notering på marknadsplatsen First North

Viria Abp, som är ett expertbolag inom digital utveckling och säkerhetslösningar, byter nu namn till Loihde. Namnändringen är ett led i en omfattande förnyelse av varumärket, och koncernens alla dotterbolag  samlas under varumärket Loihde, med egna namn. Förnyelsen börjar med att namnet på koncernen och dess moderbolag ändras, och dotterbolagen övergår till egna namn under varumärket Loihde till hösten.
”Ett gemensamt varumärke lyfter bättre fram koncernens gedigna och mångsidiga kunnande, som i dag finns under flera olika varumärken”, berättar Samu Konttinen, verkställande direktör för Loihde Abp.
Namnet Loihde hänvisar till det viktiga: människorna, kunnandet och rötterna. Loihde är ett tjänsteföretag vars uppdrag är att forma tekniken efter människornas behov och göra det komplexa enkelt. Bolagets historia sträcker sig till år 1882, när en grupp affärsmän i Vasa grundade Ab Wasa Telefonförening, för att förena människorna och gynna affärslivet. Loihde har således varit en framtidsvisionär redan i tre århundraden.
”Det var enkelt att hitta byggklossar för ett gemensamt varumärke, det vill säga faktorer som förenar alla våra bolag. Människorna är det viktiga för oss. Både våra kunder, som vi jobbar för, och våra medarbetare, som bygger vår framgång. Det här sammanfattas i vår slogan Människorna främst sedan år 1882”, betonar Konttinen. Även namnet Loihde är ett tecken på bolagets förmåga att skapa, namnet hittades nämligen i en intern namntävling.

Tillväxt med digital utveckling och säkerhetslösningar

Loihde verkar på växande marknader som är viktig för samhällsutvecklingen: digitala tjänster och säkerhet.  Karaktäristiskt för båda är allt mera överlappningar mellan den digitala och fysiska omvärlden, vilket ger stora möjligheter till att utveckla kundernas affärsverksamhet, men i omvärlden uppstår även nya hot.
Loihdes affärsområde digital utveckling hjälper kunderna att genom att utnyttja information och digitalisering generera en bättre kundupplevelse och nå konkurrensfördelar. Loihde producerar tjänster för ledning genom business intelligence och tjänster inom dataanalys samt lösningar för främjande av digitalisering, från tjänste- och användargränssnittsdesign till programvaruutveckling.
Loihdes affärsområde säkerhet fokuserar på att tillhandahålla trygghet för människor, information och kontinuitet i kundens affärsverksamhet. I en omvärld med nätverk behövs både digitala och fysiska skyddsmetoder, och Loihdes säkerhetslösningar omfattar både cybersäkerhetstjänster och fysiskt skydd, såsom lösningar för låsning och säkerhetsteknik.
”Vårt mål är att växa och förbättra lönsamheten inom våra båda affärsområden. Den snabba digitaliseringsutvecklingen i samhället skapar efterfrågan på våra tjänster för utveckling av digitalisering och ökar behovet av cybersäkerhet och lösningar som nyttjar molntjänster. Med våra lösningar kan vi öka våra kunders konkurrenskraft i en omvärld som digitaliseras och säkerställa kontinuiteten i kundernas affärsverksamhet”, berättar Samu Konttinen. ”Vi söker tillväxt även genom att fortsätta med utvalda företagsköp som stöder vår strategi”, fortsätter Konttinen.

Loihde utreder en notering på marknadsplatsen First North

Loihde har redan länge ansett att en notering är ett strategiskt alternativ för att effektivera prisbildningen på bolagets aktie på en så likvid marknadsplats som möjligt. Bolaget utreder som bäst möjligheterna att ansöka om att bolagets aktier ska bli föremål för handel på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Finland (First North) som drivs av Nasdaq Helsinki Oy. När utredningsarbetet är klart informerar bolagets styrelse om resultatet av utredningen samt om genomförandet av en eventuell notering och om tidtabellen. Om utredningen och marknadsomständigheterna stöder en notering, kan den genomföras tidigast hösten 2021. En eventuell notering görs som en teknisk notering, det vill säga ingen aktieemission eller aktieförsäljning planeras i samband med den.
”Loihde är med sina nästan 30 000 ägare ett av Finlands största onoterade bolag, och fördelarna med en notering utvärderas särskilt ur perspektivet ett stigande aktieägarvärde. Bättre likviditet och effektivare prisbildning på aktien stöder tydligt aktieägarvärdet. Dessutom gynnar effektivare prisbildning användningen av aktien som ett betalningsmedel för eventuella företagsköp och som en del av systemet för att engagera personalen”, konstaterar Samu Konttinen.
Alexander Corporate Finance Oy fungerar som finansiell rådgivare till Loihde och är Loihdes certifierade rådgivare vid den eventuella noteringen.  Som Loihdes juridiska rådgivare fungerar Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab och som rådgivare i kommunikationsfrågor Hill+Knowlton Strategies.
Mera information
Verkställande direktör Samu Konttinen
Mediakontakter: tiina.nieminen (at) viria.fi, 044 411 3480
 

Loihde-koncernen i korthet

Loihde är ett expertbolag inom digital utveckling och säkerhetslösningar. Vi hjälper våra kunder att genom digitalisering skapa tillväxt och konkurrenskraft samt trygghet för människor, information och kontinuitet i kundernas affärsverksamhet. Loihde-koncernen består av moderbolaget Loihde Abp och dotterbolagen Viria Security Ab, Aureolis Oy, Bitfactor Oy, Tansec Oy, Spellpoint Oy och Viria Fastigheter Ab. Koncernens personalstyrka uppgår till cirka 710 och omsättningen år 2020 var 106,8 miljoner euro.