Loihde stärker sin affärsverksamhet inom digital utveckling genom att köpa Talent Base Oy

Loihde (före detta Viria) som är ett expertbolag inom digital utveckling och säkerhetslösningar har i dag ingått avtal om att köpa IT-konsultbolaget Talent Base Oy. Den planerade inlösningsdagen för affären är 1.6.2021.
Talent Base är ett konsultbolag inom databaserade digitala lösningar med 57 anställda experter i Finland och i Sverige. Bolagets omsättning uppgick till 7,4 million euro och EBITDA var 15 % av omsättningen under de senaste 12 månaderna.
”Talent Base mångsidiga erfarenhet av databaserad företagsledningskonsultation och digitala utvecklingsprojekt kommer att stärka vår affärsverksamhet inom digital utveckling ytterligare. Våra kunder får ett ännu mera komplett stöd för sina digitaliseringsprojekt”, berättar Samu Konttinen, verkställande direktör för koncernen Loihde.
I Loihdes affärsområde digital utveckling ingår sedan tidigare Aureolis, expert på ledning genom information, och Bitfactor som är expert på digital affärsverksamhet. Tillsammans med Talent Base bildar de ett nätverk där bolagen har sina egna specialkompetenser som kompletterar varandra och en samarbetsmodell som ger kunderna en helhet med över 350 experter med spetskompetens. Bolagens serviceutbud omfattar allt från ledning av digitaliseringsprojekt, programutveckling och kompletta leveranser samt tjänstedesign till data-analys och lösningar inom ledning genom information.
”Som en del av Loihde kan vi ge våra kunder en mera komplett service och erbjuda dem konsultation inom strategi- och lösningsplanering samt realiserings- och underhållstjänster för projekt inom data och digital utveckling. Dessutom får vi bättre möjligheter att satsa ännu mer på att utöka affärsverksamheten i Finland och i Sverige. Loihde har liknande värderingar som vi på Talent Base och därför upplever vi att det här är ett naturligt steg framåt för vår personal”, berättar Tomi Bergman, Talent Base verkställande direktör.
Tillväxt genom företagsköp är en del av Loihdes tillväxtstrategi. Affären som nu har ingåtts öppnar dessutom upp en väg till internationalisering för Loihde eftersom Talent Base har ett dotterbolag i Sverige.
Affärens värde är 10 million euro. Köpeskillingen betalas i sin helhet kontant. Dessutom har parterna kommit överens om att i samband med affären gör Loihde Abp en riktad aktieemission mot vederlag till Talent Base ägare, som gör återsubstitutioner till ett totalvärde som utgör cirka 30 procent av hela köpesumman. Alla ägare kommer att fortsätta som anställda i Talent Base och VD Tomi Bergman blir medlem i Loihde’s ledningsgrupp.
 
Mer information
Loihde:
Verkställande direktör Samu Konttinen, intervjuförfrågningar: tiina.nieminen@viria.fi, tfn 044 4113480
Talent Base:
Verkställande direktör Tomi Bergman, tomi.bergman@talentbase.fi, tfn 0400 940740
 
 
Loihde är ett expertbolag inom digital utveckling och säkerhetslösningar. Vi hjälper våra kunder att skapa tillväxt och konkurrenskraft genom digitalisering samt trygghet för människor, information och kontinuitet i affärsverksamheten. Loihde-koncernen består av moderbolaget Loihde Abp och dotterbolagen Viria Security Ab, Aureolis Oy, Bitfactor Oy, Tansec Oy, Spellpoint Oy och Viria Fastigheter Ab samt från och med 1.6.2021 Talent Base Oy. Koncernens personalstyrka uppgår till cirka 710 och omsättningen var 106,8 miljoner euro år 2020.
 
Talent Base skapar framgångshistorier i en digital tidsålder med hjälp av data, med människan i fokus. Vi kombinerar förstklassig data, teknik som stöder syftet, effektiva processer och organisationens förändringsbenägenhet optimerad för kommersiella målsättningar.