Frågor och svar om Virias (Anvias) aktie

Vi har sammanställt svaren på de vanligaste frågorna om Virias aktier.

Att en del av Anvia blev Viria och en del av Anvia överfördes till Elisa har förståeligt nog orsakat en del förvirring bland ägarna. Vad händer med deras aktie, är den fortfarande värd något och borde de nu göra något?
Här har vi samlat frågor som vi har fått av våra ägare. Svaren på dessa skapar förhoppningsvis klarhet i detta för alla våra aktieägare.
Vårt mest centrala budskap är att även om Anvia Abp har bytt namn till Viria och bolagets verksamhet har genomgått stora förändringar så är bolagets aktie precis samma värdepapper som tidigare.

Vad är Anvia och vad är Viria?

Den före detta Anviakoncernen delades förra sommaren i två delar, när ungefär hälften av koncernen såldes till Elisa. Till Elisa överfördes bl.a. den största affärsverksamheten, dvs. telekomverksamheten, samt Watson och Anvia TV.
Den kvarvarande delen tog namnet Viria. Till den kvarvarande delen hör Securi och Tansec som levererar tjänster inom säkerhetsteknik, Viria Link som är ett installationsföretag för informationsnät, svenska tv-operatören Sappa och Hibox Systems som utvecklar iptv-programvara. Aktier i före detta Anvia är nu aktier i Viria.

Varför står det Anvia Abp och inte Viria Abp på mitt värdeandelskonto?

Bolagets officiella namn ändrades först i januari, så namnet har inte nödvändigtvis uppdaterats överallt ännu. Det rör sig dock om samma bolag.

När hälften av Anvia såldes till Elisa, halverades samtidigt värdet på aktien?

Självklart inte, eftersom Viria Abp som ersättning för försäljningen erhöll aktier och kontant ersättning till ett värde av 107 miljoner euro. De egna aktier som övergick till Viria Abp i samband med affären har senare ogiltigförklarats, vilket innebär att det totala antalet aktier har sjunkit från cirka 92 000 till 54 000. Följaktligen har de övriga aktiernas andel av bolagets värde stigit. I princip har Elisaaffären och ogiltigförklaringen av aktierna som erhölls av Elisa inte påverkat de kvarvarande aktiernas värde.

Vad lönar det sig för ägarna att göra med sina aktier i Viria i nuläget?

Vi kan inte ge placeringsråd, men vi tror att Virias framtidsutsikter är goda. Virias målsättning för de närmaste åren är stark tillväxt och förbättrad lönsamhet. Åtgärder i anknytning till detta pågår redan och förhoppningsvis kan vi berätta mer om dem före sommaren. Viria har betydande placerings- och fastighetstillgångar som stöd för sin affärsutveckling.
Precis som Anvia vill även Viria erbjuda en god vinstutdelning. För vårens bolagsstämma föreslås en vinstutdelning till ägarna på 160 euro, vilket är dubbelt mer än året innan.

Vi har ett aktiebrev i Viria (Anvia/VLT), varför har vi inte fått någon vinstutdelning?

Endast de aktier som har registrerats i värdeandelssystemet får vinstutdelning. Om du har aktiebrevet kvar, lönar det sig att ta med detta och uppdragsblanketten som finns på vår webbplats till vår samarbetsbank Nordea, där aktien registreras i värdeandelssystemet. Du behöver även ett värdeandelskonto, som du kan öppna i din egen bank eller hos Euroclear Finland Ab. Mer information får du på vår webbplats eller av din bank. Vinstutdelningen kan fås retroaktivt för tre år, dvs. om du registrerar din aktie i värdeandelssystemet under våren, får du vinstutdelning även för åren 2013–2015.

Aktiebrevet har förkommit, vad gör jag?

Aktiebrev som inte upphittas trots eftersökningar ska dödas i tingsrätten före bytet till värdeandelar. Tingsrätten uppbär en avgift för dödande av aktiebrev. På svenska får du mer detaljerade anvisningar om dödande av aktiebrev av Österbottens tingsrätt, växelns nummer 029 564 9000.
 
Om du har frågor om Virias aktier, tveka inte att kontakta oss. Vi betjänar på nummer 044 411 4045 och på adressen aktiearenden (at) viria.fi mån–fre kl. 8–16.