Kallelse till bolagsstamma

Aktieägarna i Viria Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 30 maj 2017 kl. 14.00 i Seinäjoki, i Framis auditorium (Frami B), adress Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki.

Läs mera