Yhteistyössä luotettavaa palvelua

Viria är inte längre med som ägare i Fenix Solutions

De aktier som Viria tidigare ägde i Fenix Solutions Oy är nu sålda till bolagets övriga aktieägare. Affären trädde i kraft den 3 januari 2017.

Fenix kärnverksamhet är att leverera lösningar för kundadministration. Verksamheten fortsätter på företagarbasis då de nuvarande aktieägarna utökat sitt ägande i bolaget.