Yritysturvallisuuden kokonaisuus helposti ja mitattavasti

Nykypäivänä tehokas uhkien torjunta vaatii näkyvyyden kokonaisturvallisuuteen. Digitalisoituneessa maailmassa perinteinen jako turvallisuuden eri osa-alueiden välillä ei enää toimi. Kyberturvan ja fyysisen turvallisuuden käsittely irrallaan jättää vääjäämättä aukkoja suojaukseen, eikä kokonaisuutta pystytä hallitsemaan selkeästi. Yksi turvallisuus® yhdistää digitaalisen ja fyysisen turvallisuuden yhdeksi helpoksi palveluksi. Palvelu tuottaa asiakkaan liiketoiminnan ominaispiirteet huomioivan tilannekuvan ja proaktiivisen suojauksen.

Yksi Turvallisuus® mukautuu muuttuvan maailman tarpeisiin

Digitalisoituvassa maailmassa yritysturvallisuuden osa-alueiden siiloutuminen rajoittaa toimintaa ja turvallisuuden vaikuttavuutta. Yksi Turvallisuus® rikkoo näitä siiloja ja luo turvallisuudesta selkeästi johdetun kokonaisuuden. Yhdistämme turvallisuuden eri osa-alueet asiakkaan uhkakuvan mukaan ja rakennamme vaikuttavimman ratkaisun. Kun turvallisuutta johdetaan yhtenä, voidaan siitä luoda merkittävä kilpailuetu hyödyntämällä eri osa-alueiden tuottamaa tietoa toisten tueksi.

Turvatekniikka

Erilaiset sähköiset turvajärjestelmät kuten kameravalvonta ja kulunvalvonta sekä lukitus luovat perusteet omaisuuden, tiedon ja ihmisten suojaamiseen. Yksi Turvallisuus® huomioi tekniset turvajärjestelmät merkittävänä osana kokonaisturvallisuuden vaikuttavuutta.

Kyberturva

Vuorokauden ympäri toimintaa valvova ja poikkeamiin reagoiva kyberturvakeskus sekä erilaiset testaukset ja arvioinnit varmistavat, että muuttuvissakin olosuhteissa voit keskittyä omaan liiketoimintaasi ja varmistaa parhaat mahdolliset edellytykset kehitykselle.

IT-infra

Hybridityö on saavuttanut viimeisetkin organisaatiot ja työskentely on hajautunut yhä enemmän toimistoverkkojen ulkopuolelle. Häiriöttömän ja turvallisen työskentelyn varmistamiseksi vaaditaan vikasietoiset ja valvotut verkkoyhteydet. Olivat ne sitten perinteisiä yhteyksiä tai SD-WAN -ratkaisu.

IAM

Identiteetti on siirtynyt digitalisoituvassa maailmassa yhä enemmän kaiken suojaamisen keskiöön. Oli kyse sitten tietoturvasta, työntekijöiden tai pääkäyttäjien oikeuksista tai asiakkaiden pääsyoikeuksista, niin identiteettien hallinnan tulee olla selkeää ja tehokasta.

Kokonaisturvallisuuden kolme kivijalkaa

Yksi turvallisuus® varmistaa yhtenäisen ja kaikkia liiketoimintasi osia tukevan toimintamallin. Mittaamme väsymättä, ennakoimme riskejä ja kehitämme toimintamallia tiiviissä yhteistyössä kanssanne.

Kolme kivijalkaa - Yksi turvallisuus

Matka kokonaisturvallisuuteen

Ennakoiva ja hallittu toimintaympäristö saavutetaan systemaattisella työllä. Yksi turvallisuus® –roadmap varmistaa tavoitteen saavuttamisen.

Yksi Turvallisuus roadmap

Yksi turvallisuus® toimitiloissa

Havainnollistava esimerkki. Tuotettava tekninen suojaus määräytyy aina asiakaskohtaisesti.

Yksi Turvallisuus tuottaa kokonaisvaltaisen proaktiivisen suojauksen

Yhden turvallisuuden asiantuntijamme

Asiakkaitamme