Yritysturvallisuuden kokonaisuus helposti ja mitattavasti

Nykypäivänä tehokas uhkien torjunta vaatii näkyvyyden kokonaisturvallisuuteen. Digitalisoituneessa maailmassa perinteinen jako turvallisuuden eri osa-alueiden välillä ei enää toimi. Kyberturvan ja fyysisen turvallisuuden käsittely irrallaan jättää vääjäämättä aukkoja suojaukseen, eikä kokonaisuutta pystytä hallitsemaan selkeästi. Yksi Turvallisuus® yhdistää digitaalisen ja fyysisen turvallisuuden yhdeksi helpoksi palveluksi. Palvelu tuottaa asiakkaan liiketoiminnan ominaispiirteet huomioivan tilannekuvan ja proaktiivisen suojauksen.

Yksi Turvallisuus® yhdistää turvallisuuden osa-alueet

Yksi Turvallisuus® perustuu jatkuvan kehittämisen toimintamalliin, jossa huomioidaan liiketoiminnalle ominaiset piirteet ja arvioidaan uhkapinta-alaa jatkuvasti. Tämä toimintamalli yhdistettynä asiakkaan omiin tavoitteisiin ja Loihteen kattavaan turvallisuusosaamiseen luo polun kokonaisturvallisuuden kehittämiselle.

Kyberturvan palvelut

IT-infrastruktuurin palvelut

Rakenteellisen turvan palvelut

Turvateknologian palvelut

Systemaattista kehittämistä

Yksi Turvallisuus® kehittää kokonaisturvallisuuden tasoa. Mitattavuuden ja systemaattisuuden vuoksi noudatamme palvelussa CMMI:n 6-portaista maturiteettiasteikkoa. Alkukartoituksen jälkeen asiakkaalle tehdään toiminta- ja kehityssuunnitelma vähintään 3-tason saavuttamiseksi.

  • Kypsyystaso 0: Kertaluontoista ja tuntematonta

  • Kypsyystaso 1: Arvaamatonta ja reagoivaa

  • Kypsyystaso 2: Projektitasolla hallinnoitua

  • Kypsyystaso 3: Proaktiivista toimintaa

  • Kypsyystaso 4: Mitattua ja kontrolloitua

  • Kypsyystaso 5: Vakaata ja joustavaa

Matka kokonaisturvallisuuteen

Ennakoiva ja hallittu toimintaympäristö saavutetaan systemaattisella työllä. Yksi Turvallisuus® –roadmap varmistaa tavoitteen saavuttamisen.

Yksi Turvallisuus roadmap

Yksi Turvallisuus® toimitiloissa

Havainnollistava esimerkki. Tuotettava tekninen suojaus määräytyy aina asiakaskohtaisesti.

Yksi Turvallisuus® etätyössä

Havainnollistava esimerkki. Tuotettava tekninen suojaus määräytyy aina asiakaskohtaisesti.

Asiakkaitamme

Loihde Trust taustalla
Loihteen tytäryhtiöt Viria Security, Tansec ja Spellpoint siirtyvät yhteisen Loihde Trust brändin alle 1.9.2021 alkaen

Viria Security Oy, Tansec Oy ja Spellpoint Oy vaihtavat 1.9.2021 alkaen nimensä ja siirtyvät yhteisen Loihde Trust brändin alle. Olemme jatkossakin samat tutut yritykset mutta haluamme muutoksella korostaa yhteistyömme kasvua koko Loihde-yritysverkoston kanssa ja etenkin entistä tiiviimpää yhteistyötä Loihteen turvaliiketoiminnan sisällä. Nimenmuutostemme taustalla on tavoite palvella asiakkaitamme paremmin ja lisätä henkilökuntamme yhteenkuuluvuutta yhden brändin alla.

Onko pilveen vain menolippuja?

Pilveen mennään usein rytinällä pelkkä menolippu taskussa. Koska kaikki sinne pyrkivät, miksi ihmeessä miettiä jo etukäteen exit-strategiaa? Mutta tarpeen se on silti ja minäpä kerron miksi.

Täydentyvä pilvi–suomi-sanakirja

Onko pilvisanastossasi aukkopaikkoja tai termien merkityksiä karkuteillä? Tässä sinulle käyttöösi oma pilvi–suomi-sanakirjamme, olepa hyvä! Päivitämme ja täydennämme sisältöä aika ajoin, joten käypä kurkistamassa taas myöhemmin uudestaan.