Webinaari: Tiedonhallintalain vaatimustenmukaisuuden varmistaminen

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) on ollut voimassa tämän vuoden alusta lähtien. Laki yhtenäistää tietoaineistojen yhdenmukaista ja laadukasta hallintaa sekä parantaa tietoturvallisuutta ja julkisuusperiaatteen toteutumista. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää digitaalisen yhteiskunnan kehittymistä. Lakia sovelletaan käytännön toimintaan vaiheittain ja siirtymävaiheet ulottuvat vuoteen 2024 asti.

Uusi laki määrittelee vaatimuksia myös tietoturvalle ja tietoturvallisuuden parantaminen on merkittävässä roolissa tiedonhallintalaissa. Järjestimme 7. lokakuuta klo 10.00 myös webinaarin tiedonhallintalaista, sen vaatimuksista ja siitä miten Viria voi toimia apunanne vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa.

Katso webinaari