Viria Securi köper Mikkelin Lukko ja Avain Oy:s affärsverksamhet

Viria Securi Ab har förvärvat Mikkelin Lukko ja Avain Oy:s affärsverksamhet, som omfattar leverans och service av låsning och elektroniska säkerhetssystem.

”Köpet stärker Securis ställning som tjänsteleverantör av säkerhetsteknik i Östra Finland, där bolaget har ökat antalet verksamhetsställen de senaste åren. Vi ser stora tillväxtmöjligheter för de säkerhetstekniska tjänsternas del och vi har konsekvent ökat vår verksamhet både genom att köpa nya verksamheter och utveckla nya tjänster. Viria Securi verkar efter köpet i S:t Michel på nitton orter i hela landet. I synnerhet utvecklar vi tjänsteprodukter som kunden får använda mot en månadsavgift i stället för att behöva göra en engångsinvestering”, säger Leo Höykinpuro, verkställande direktör för Viria Securi Ab.
Verksamheten som nu förvärvats fortsätter som Securis resultatenhet i S:t Michel. Mikkelin Lukko ja Avain Oy har sex anställda som övergår till Viria Securi Ab som gamla arbetstagare.
Pasi Siiskonen, verkställande direktör för Mikkelin Lukko ja Avain Oy, berättar att Securis omfattande tjänsteutbud gör det möjligt att erbjuda nya integrerade helheter till bolagets nuvarande kunder och att ta ansvar för större projekthelheter. Dessutom ger tjänsteprodukterna kunderna ett alternativ till egna investeringar.
Mikkelin Lukko ja Avain har sedan år 1981 verkat som leverantör av säkerhetsteknik i synnerhet till den kommunala sektorn, bostadsaktiebolag och företag. Bolaget är auktoriserad återförsäljare för såväl Abloy Oy som iLOQ Ab.
 
Mer information
Viria Securi Ab: verkställande direktör Leo Höykinpuro, tfn 0400 445 596
Mikkelin Lukko ja Avain Oy: verkställande direktör Pasi Siiskonen, tfn 044 520 5951
 
Viria besitter gedigen expertis inom säkerhets- och nätlösningar, informationshantering och tv-tjänster. Viriakoncernen består av moderbolaget Viria Abp och dess dotterbolag Viria Securi Ab, Viria Link Ab, Hibox Systems Ab, Tansec Oy och AB Sappa. www.viria.fi
Till Viria Securi Ab:s affärsverksamhet hör elektroniska säkerhetssystem från kameraövervakning till passagekontroll och låsning samt tjänster och fjärrstyrning i anknytning till dessa. Securi har en stark serviceförmåga i hela landet. Omsättningen för Virias säkerhetsverksamhet uppgick år 2016 till nästan 29 miljoner euro och personalstyrkan är för närvarande cirka 200 personer. www.securi.fi