Loihde Trust toimitti Jyväskylän kaupungille paikantavat turvapainikkeet

Jyväskylän kaupungin henkilöturvaratkaisussa yhtenä keskeisenä osana on kotimaisen 9Solutionsin kehittämä teknologia Loihde Trustin toimittamana ja ylläpitämänä. Sosiaali- ja terveydenhuollossa turvateknologiaa on hyödynnetty jo pitkään. Jyväskylä on toiminut edelläkävijänä ja ottanut ratkaisun käyttöön ensimmäisten joukossa kunnan muillakin toimialoilla.

Jyväskylässä paikantuvia turvapainikkeita on otettu laajasti käyttöön kaupungin eri yksiköissä, joissa työntekijöillä on mahdollisuus kohdata uhkaava tilanne. Jo noin 1500 työntekijällä on käytössään langaton turvapainike, jolla voi tarvittaessa kutsua apua. Lisäksi toimitiloihin on asennettu kiinteitä turvapainikkeita. Eniten langattomia painikkeita on käytössä sosiaali- ja terveydenhuollossa, jossa samalla järjestelmällä hoidetaan asiakkaiden hoitajakutsut. Järjestelmää on laajennettu myös muille kaupungin palvelualueille, kuten nuorisotyöhön ja kulttuuri- ja liikuntapalveluihin.

”Uudet turvaratkaisut on koettu tarpeellisiksi ja toimiviksi”

Henkilöturvajärjestelmän rakentaminen aloitettiin palvelutalojen ja terveydenhuollon hoitajakutsupainikkeista ja henkilökunnan turvapainikkeista. Pian järjestelmää laajennettiin kaupungin muille palvelualueille, joissa sitä käytetään lähinnä henkilökunnan turvana. Vaatteisiin kiinnitettäviä langattomia turvapainikkeita on hankittu muun muassa kirjastoihin, museoihin, koulujen oppilashuoltoon, nuorisotyöhön ja yksin työskenteleville henkilöille. Kohteiden valinnassa on huomioitu työntekijöiden ja johdon toiveita sekä työsuojelun ja viranomaisten esityksiä.

”Työnantajalla on velvollisuus järjestää avunpyyntömahdollisuus, jos työssä voi tulla vastaan uhkaavia tilanteita. Henkilöturvajärjestelmää on kehitetty kentältä tulleiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Kun turvapainikkeita on hankittu yhteen paikkaan, niitä on pian haluttu muuallekin. Uudet turvaratkaisut on koettu tarpeellisiksi ja toimiviksi. Ne ovat markkinoineet itse itseään”, kertoo Jyväskylän henkilöstöpalveluiden kehittämispäällikkö Esa Aaltonen.

Turvateknologian hyödyntäminen on osa kaupungin laajempaa työsuojelukokonaisuutta. Sen lisäksi turvallisuutta edistetään muun muassa koulutuksella, yhteisellä ohjeistuksella, työjärjestelyillä, työtilojen suunnittelulla ja ostettavilla turvapalveluilla.

”Merkittävimmät valintakriteerit turvateknologialle ovat olleet toimintavarmuus, monipuoliset ominaisuudet, integraatiomahdollisuus muihin järjestelmiin ja kokonaisuuden edullisuus. Järjestelmän avulla on aikaansaatu toimiva kokonaisuus”, Aaltonen mainitsee.

Etuna reaaliaikainen paikannus

Jyväskylässä käytössä olevat henkilöturvaratkaisut ovat kotimaisen 9Solutionsin kehittämiä ja Loihde Trustin toimittamia. Turvapainikkeiden idea lähti 9Solutionin perustajan Sami Herralan henkilökohtaisesta tarpeesta varmistaa omalle isälleen nopea avunsaanti tarvittaessa. Keksintö on jalostunut kokonaisvaltaiseksi järjestelmäksi, jota käyttää nykyisin yli 1300 terveydenhuollon organisaatiota. Turvapainikkeista hyötyvät niin työntekijät kuin palvelutalojen ja kotihoidon asukkaat sekä sairaaloiden potilaat.

”Järjestelmää on perinteisesti käytetty terveysalalla, mutta viime vuosina käyttökohteet ovat laajentuneet sekä sosiaali- ja kulttuuripuolelle että perusopetukseen. Jyväskylän kaupungin esimerkki osoittaa, että järjestelmä soveltuu hyvin turvaamaan henkilöitä erilaisissa työtehtävissä alasta riippumatta”, kommentoi Loihde Trustin Jyväskylän yksikön päällikkö Toni Mäkelä.

Järjestelmän etuna on reaaliaikaisen paikannuksen tarkkuus kiinteistöjen sisällä. Paikannus tarkentuu jopa huoneen sisällä. Näin apu löytää nopeasti perille, vaikka hälytyksen tehnyt henkilö liikkuisi. Hälytykset saa ohjattua esimerkiksi lähellä oleville kollegoille tai vartijoille.

Loihde Trust toimittaa 9Solutionsin ohjelmistoa palveluna. Näin järjestelmä ei vanhene, vaan kaikilla käyttäjillä on aina uusin ohjelmisto käytössään. Turvapainikkeissa ja muissa laitteissa itsessään ei ole älyä, vaan ominaisuudet päivittyvät ohjelmiston mukana.

”Jyväskylän kaupungissa turvateknologiaa on otettu käyttöön eri kohteissa eri vuosina. Automaattisesti päivittyvän ohjelmiston avulla järjestelmä toimii aina samalla tavalla kaikissa kohteissa. Tästä on etua esimerkiksi silloin, jos henkilökunta siirtyy toimipisteiden välillä”, Herrala sanoo.

 

Lisätietoja:

Loihde Trust
Toni Mäkelä, yksikön päällikkö / Jyväskylä
puh. 040 161 2130, toni.makela@loihde.com

9Solutions
Sami Herrala, toimitusjohtaja
puh. 050 386 9132, sami.herrala@9solutions.fi

Jyväskylän kaupunki
Esa Aaltonen, henkilöstöpalveluiden kehittämispäällikkö
puh. 050 590 1000, esa.aaltonen@jyvaskyla.fi

Loihteella tapahtuu

Loihde oli toteuttamassa Puolustusvoimien Hackathonia

Kyberoperaatiot ovat yhä keskeisempi osa modernia puolustuskykyä, ja uusien ratkaisuiden kehittämisen tueksi Puolustusvoimat järjesti kyberpuolustusaiheinen SecD-Day Hackathonin 2.–4.2.2024. Loihde oli mukana yhteistyökumppanina toteuttamassa tapahtumaa yhdessä Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n…

Hedsam-kulunvalvontajärjestelmässä häiriötä

Hedsam-kulunvalvontajärjestelmissä, joissa on käytössä Hedsam-5 -elektroniikkakortteja, on havaittu ongelmia liikennöinnissä kortin ja palvelimen välillä. Tilanteella ei ole havaittu olevan vaikutuksia uusiin Hedsam X -järjestelmiin, joissa on käytössä pelkästään Hedsam-Node- ja…

Hämeen Lukko sulautuu Loihde Trust Oy:hyn 29.2.2024

Hämeen Lukko liittyi Loihde-konserniin yrityskaupan myötä viime vuoden huhtikuussa, ja 29.2.2024 Hämeen Lukko sulautuu Loihde Trust Oy:hyn. Yhdessä olemme vahvempia ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Autamme jatkossa asiakkaitamme turvallisuuden saralla…