Virian tilinpäätöstiedote: Viria kaksinkertaistaa osinkonsa

 

Yhteenveto vuoden 2016 tuloksesta

  • Viria-konsernin vahvistamattoman tilinpäätöksen mukaan konsernin liikevaihto oli 109 miljoonaa euroa
  • Myyntivoitto Elisa-yritysjärjestelystä oli 51,4 milj. euroa ja muut myyntivoitot olivat 17,3 milj. euroa
  • Konsernin liikevoitto oli 62,4 milj. euroa, joka on 57,3 % liikevaihdosta.
  • Tilikauden tulos oli 60,2 miljoonaa euroa.

 

Keskeiset tunnusluvut 1-12/2016 1-12/2015 1-12/2014
Liikevaihto, tuhatta € 108 958 130 727 105 816
Liikevaihdon muutos, % -16,7 23,5 -2,2
Liikevoitto, tuhatta € 62 416 1 820 3 372
Liikevoitto/liikevaihto, % 57,3 1,4 3,2
Tilikauden tulos, tuhatta € 60 185 2 757 7 019
Tase, tuhatta € 150 238 172 590 142 248
Omavaraisuusaste, % 70,6 65,3 79,8
Tulos / osake, euroa* 966 30 82
Oma pääoma / ulkona oleva osake, euroa 1919 1327 1455
Henkilöstön lkm keskimäärin 601 754 724

* Konsernin omistamat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä
Virian hallitus esittää keväällä kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille jaetaan osinkoa 160 euroa/osake eli yhteensä noin 8,5 miljoonaa euroa.
”Yhtiö sai viime vuonna merkittävät myyntivoitot Elisa-kaupasta ja DNA:n osakkeiden myynnistä, ja hallitus pitää perusteltuna, että osa voitoista jaetaan omistajille. Viime vuosina osingon määrä on ollut noin 80 euroa osakkeelta, joten nyt tehty osinkoesitys on siihen nähden kaksinkertainen. Koska Virian tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaansa ja yhtiön arvoa voimakkaasti, pääosa saaduista myyntivoitoista käytetään konsernin liiketoiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen esimerkiksi yritysostojen avulla. Tällä varmistetaan se, että yhtiö on hyvä osingonmaksaja jatkossakin, ja yrityksen osingonjakopolitiikka on verotuksellisesti edullinen osingonsaajalle”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Vesa Routamaa.

Toimitusjohtaja Mika Vihervuori:

Vuosi 2016 oli silloiselle Anvialle suurten muutosten aikaa. Kesällä tehty yritysjärjestely halkaisi konsernin kahtia, ja iso osa siitä siirtyi Elisalle. Nämä yhtiöt ovat tilinpäätöksessä mukana 30.6.2016 asti.
Konserniin jääneille yhtiöille ryhdyttiin välittömästi luomaan uutta strategiaa, jonka tavoitteena on rakentaa synerginen kokonaisuus turvallisuus- ja verkkoratkaisuista sekä tiedon jalostamisen palveluista. Virian tarkoituksena on myös kasvattaa toimintaansa Suomen ulkopuolella nykyisen Sappan lisäksi.  Uudistumista osoittamaan sekä selkeyttämään eroa Elisalle siirtyneisiin yhtiöihin konserni otti käyttöön nimen Viria.
Konsernin operatiivista tulosta tänä suurten mullistusten vuotena voi pitää tyydyttävänä. Sappa kasvatti edelleen liikevaihtoaan ja teki jälleen erinomaisen tuloksen. Securi on kasvanut voimakkaasti sekä operatiivisesti että edellisvuonna ostetun Suomen Turvallisuuspisteen myötä,  joka fuusioitiin Securiin keväällä 2016. Turvaliiketoimintaa kasvatti myös Elisa-kaupassa konserniin tullut Tansec Oy, joka on erikoistunut hälytyksensiirtojärjestelmiin. Erityisen ilahduttavaa on ollut kesäkuussa toimintansa aloittaneen asennusyhtiö Viria Linkin odotettua parempi tulos, joka perustuu pääasiassa yhtiön toimintamallien ja organisaation uudistamiseen.
Konsernin tulosta rasittivat konsultointi- ja asianajokulut sekä uudelleenjärjestely- ja sopeuttamiskulut.  Lisäksi tulosta heikensivät Watsonin raskaat tappiot sekä IT-palveluiden ja Telecomin selvästi ennakoitua heikommat tulokset alkuvuonna.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiö on 2.1.2017 tehdyllä sopimuksella myynyt omistamansa Fenix Solutions Oy:n osakkeet sen muille osakkaille.
19.1.2017 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa vahvistettiin välitilinpäätös 1.1.-31.7.2016, muutettiin emoyhtiön nimi Viria Oyj:ksi ja tehtiin yhtiöjärjestykseen mm. hallintoneuvoston ja hallituksen kokoa sekä äänileikkuria koskevia muutoksia.
Yhtiökokouksen jälkeen Elisa on siirtänyt Viria Oyj:lle 9 102 kappaletta sen omistamia osakkeita, jotka on mitätöity. Tämän jälkeen yhtiön osakkeiden määrä on 53 836 kpl.
Yhtiö on hankkinut omistukseensa S4F Holding Oy:n kokonaisuudessaan. Viria omisti yhtiöstä aiemmin 43 % ja sen tytäryhtiöistä 49 %. S4F tytäryhtiöineen omistaa 10548 Virian osaketta, joten sen siirtyminen Virian omistukseen vahvistaa Virian muiden osakkeiden äänivaltaa.
Emoyhtiössä käydyt yt-neuvottelut päättyivät kahdeksan henkilön irtisanomiseen tuotannollisista ja taloudellisista syistä.
Hallintoneuvosto on valinnut puheenjohtajakseen Martti Alakosken ja varapuheenjohtajaksi Tom Westermarkin sekä hallituksen jäseniksi Aaro Honkolan, Jari Karjalaisen, Matti Kulmakorven, Esko Petäjän, Vesa Routamaan ja Pasi Tuomisen. Hallitus on keskuudestaan valinnut puheenjohtajaksi Vesa Routamaan ja varapuheenjohtajaksi Aaro Honkolan.

Näkymät vuodelle 2017

Viria-konserni tavoittelee vuonna 2017 liikevaihdon merkittävää kasvua. Orgaanisen kasvun lisäksi konserni pyrkii strategiansa mukaisesti vahvistamaan varsinkin tietoliiketoimintaansa yritysostoilla. Turvaliiketoiminnassa usean vuoden kasvuvaiheen jälkeen keskitytään erityisesti kannattavuuden parantamiseen.
 
Lisätietoja
toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140
talousjohtaja Kari Leppilahti, puh. 044 411 3102

Loihteella tapahtuu

Loihde oli toteuttamassa Puolustusvoimien Hackathonia

Kyberoperaatiot ovat yhä keskeisempi osa modernia puolustuskykyä, ja uusien ratkaisuiden kehittämisen tueksi Puolustusvoimat järjesti kyberpuolustusaiheinen SecD-Day Hackathonin 2.–4.2.2024. Loihde oli mukana yhteistyökumppanina toteuttamassa tapahtumaa yhdessä Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n…

Hedsam-kulunvalvontajärjestelmässä häiriötä

Hedsam-kulunvalvontajärjestelmissä, joissa on käytössä Hedsam-5 -elektroniikkakortteja, on havaittu ongelmia liikennöinnissä kortin ja palvelimen välillä. Tilanteella ei ole havaittu olevan vaikutuksia uusiin Hedsam X -järjestelmiin, joissa on käytössä pelkästään Hedsam-Node- ja…

Hämeen Lukko sulautuu Loihde Trust Oy:hyn 29.2.2024

Hämeen Lukko liittyi Loihde-konserniin yrityskaupan myötä viime vuoden huhtikuussa, ja 29.2.2024 Hämeen Lukko sulautuu Loihde Trust Oy:hyn. Yhdessä olemme vahvempia ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Autamme jatkossa asiakkaitamme turvallisuuden saralla…