Marko_Järvinen_2018

Digitaalinen ja fyysinen turva on yksi kokonaisuus

Yrityksissä ei ole riittävän hyvin sisäistetty ideaa yhdestä turvallisuudesta. Kokonaisturvallisuus rakentuu digitaalisen ja fyysisen turvan vahvasta liitosta.

Perinteinen ’’viimeinen sulkee oven’’ -periaate ei ole riittänyt suojaamaan yrityksiä enää pitkään aikaan. Silti turvallisuusala on muuttunut hitaasti. Kahtiajako perinteisen fyysisen turvallisuuden, kuten lukituksen ja turvateknologian, ja digitaalisen turvallisuuden välillä on juurtunut syvään.
-Kun tietoverkkojen ja digitaalisten palveluiden rooli on yrityksissä kasvanut, myös turvallisuus menee entistä vahvemmin verkkoon. Se ei kuitenkaan poista lukituksen ja valvontajärjestelmien merkitystä. Verkkohyökkäyksiinkin voi liittyä jokin fyysinen elementti, kuten tunkeutumista toimitiloihin. Toisaalta on esimerkkejä siitä, miten suojaamattoman valvontakameran kautta on päästy yrityksen sisäverkkoon, Viria Securityn toimitusjohtaja Marko Järvinen sanoo.
Järvisen mukaan yrityksissä ei ole riittävän hyvin sisäistetty ”Yhden turvallisuuden” ideaa.  Usein kamera- ja kulunvalvonnasta vastaa kiinteistö- tai turvallisuuspäällikkö ja kyberturvallisuudesta tietohallinto, jolloin turvallisuuden hallinnointi helposti pirstaloituu ja tilannekuvan näkeminen vaikeutuu.
Kun osakokonaisuudet yhdistyvät verkkoon, mahdollistuu samalla turvallisuuden tilannekuvan näkeminen ja hallinta. Syrjäistenkin toimitilojen tilannekuva on nähtävissä omalta päätteeltä, ja valvonta voidaan tehdä etänä. Häiriöt tai poikkeamat järjestelmien toiminnassa havaitaan välittömästi ja niihin voidaan reagoida nopeasti.
Älykäs teknologia kehittää toimintaa
Esimerkiksi palvelutalot ovat erinomainen ympäristö älykkäälle turvateknologialle. Muistisairaan henkilön liikkumista voidaan seurata, ohjata ja paikantaa turvarannekkeen avulla siten, että ulko-ovi ja hissi eivät avaudu henkilölle, jonka liikkuminen ei ole sallittua alueella. Vastaavasti ovet avautuvat automaattisesti, jos henkilöllä on kulkuoikeus. Teknologialla ohjattu ja tuettu toimintaympäristö vapauttaa henkilökunnan hoitotyöhön.
-Tärkeintä on suojata ihmiset, omaisuus ja tieto. Älyteknologia tuo turvallisuuden tuottamiseen uusia palveluita ja mahdollisuuksia, Marko Järvinen kiteyttää.
Kun teknologioita yhdistetään, voidaan ensisijaisesti täysin muuta tarkoitusta varten rakennetut järjestelmät valjastaa myös muuhun. Turvallisuusjärjestelmät keräävät arvokasta tietoa, jota ei ole juurikaan jatkojalostettu yrityksissä. Analysoimalla useiden järjestelmien dataa voidaan tuottaa arvokasta tietoa ja ennusteita henkilöiden hyvinvoinnista. Esimerkiksi kulunvalvonnan keräämää tietoa voidaan käyttää prosessien optimoinnissa vaikkapa rakennustyömailla, sairaaloissa ja kaupan alalla. Tähän tietoon voidaan edelleen yhdistää julkisesti saatavaa tietoa, kuten tietoja säästä, julkisesta liikenteestä jne. Näin saadaan edelleen korrelaatioita, joita voidaan hyödyntää liiketoiminnoissa.